Kan man begära bodelning trots att en av parterna är avliden?

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej ,vi har köpt Lgh när vi var gifta , sen har vi skild oss . Jag har inte ansökt om bodelning . Jag lämnade allt till min ex maka .Om han dör kan jag lägga anspråk på bostadsrätt ? Min ex maka har inte barn , bara föräldrar och syster Mvh Violeta
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Om jag har förstått det rätt så frågar du huruvida du har rätt till att få andel i en egendom som din ex maka lämnar efter sig, när han dör för att ni inte har gjort bodelning, när ni skilde er. Frågan är en ex makes möjligheten att göra anspråk på egendom som ingår i en avliden ex makas kvarlåtenskap och regleras i ärvdabalken.

Vilka har arvsrätt, när en ogift person avlider?

Arvsrätt tillkommer vissa släktingar till den avlidne personen. Det finns regler om vilka släktingar som har arvsrätt och i vilken ordning som dessa kommer i fråga för att ärva (2 kap. ärvdabalken). Enligt dina uppgifter har din ex maka föräldrar och systrar. Föräldrar och avkomlingar till dessa (avlidnes syskon) ingår i andra arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken). En ex make är inte legal arvinge.

Kan man begära bodelning efter äktenskapsskillnad?

Möjligheten att begära bodelning preskriberas men det kan gå förlorad om personen har varit passiv länge. Om en make väntar länge med att begära bodelning tolkas detta i domstolen som en eftergift av detta anspråk. I ett rättsfall hade en ex make begärt bodelning tio år efter äktenskapsskillnad och domstolen bifall personens anspråk och bodelning genomfördes. Men ex maken i detta fall hade en rimlig förklaring till dröjsmålet ( NJA 2009 s 437).

I dina uppgifter står det att du har lämnat allt till honom. I en rättsfall hade en ex make begärt bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad men hennes ex maka hade invänt att de hade gjort en muntlig uppgörelse. I detta fall förklarade domstolen att en formenlig bodelning ska göras även om makarna fördelat egendomen mellan sig utan att uppfylla lagens krav men om personen väntar länge med att begära lagenlig bodelning anses det att maken har nöjt sig med den faktiska bodelningen (NJA 1993 s. 570).

Det som jag vill komma fram till med dessa rättsfall är att man kan begära bodelning lång tid efter skilsmässan trots att man har gjort en uppgörelse utan att uppfylla lagens krav på formenlig bodelning.

Kan samäganderätt ha uppkommit trots att egendomen köpts enbart i en av makarnas namn?

I vissa fall har domstolar presumerat att makarna äger en viss egendom tillsammans även om egendomen är bara i en av makarnas namn. Eftersom du sa att bostadsrätten används av din ex maka fortfarande, antar jag att det är han som står som ägare på pappret. Den bostadsrätt ha köpts för gemensam bruk för att domstolar ska presumera att ni äger tillsammans. Sista kravet för att man ska presumera att ni äger tillsammans bostadsrätten är att du har underlättat förvärvet på något sätt till exempel genom att betala en del av köpeskillingen eller att ha varit borgen för din ex maka när han lånade pengar för att köpa den bostadsrätt osv. Din insats behöver inte vara betydlig i förhållande till köpeskillingen för bostadsrätten. Om du kan visa att dessa krav är uppfyllt anser domstolen att ni är samägare, om inte din man visar motsatsen. Det vill säga att det är din ex man som ska bevisa att ni inte tänkte äga tillsammans. Eftersom du vill göra anspråk helst efter att han gått bort, är det hans dödsbo som ska bevisa.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att du kan begära bodelning och göra anspråk på andel i det bostadsrätt som ni köpte när ni var gifta eftersom bodelning omfattar egendom som fanns vid den tid då ni ansökte för äktenskapsskillnad. Hur lång tid har det gått sedan ni skilde er är viktig för att du ska begära bodelning. Men om du kan visa att du är samägare till bostadsrätten genom att bevisa att kraven som jag redovisat ovan är uppfyllt, kan du göra din rätt gällande trots att du har förlorat rätten till att begära bodelning på grund av din passivitet efter skilsmässan. Om du vill göra din rätt gällande efter hans död, är det hans dödsbo (hans föräldrar) som träder i din ex makas ställe och blir din motpart i rätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88249)