Kan man återkalla skilsmässoansökan?

2020-11-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag har skrivit under skilsmässansökan för ca 2 veckor sen och skickat in de till tingsrätten, och jag har skrivet under att jag vill inte betänketid eftersom vi har inte bort tillsammans i två år . men nu ångrar jag det och vill försöka lappa ihop äktenskapet eftersom vi har barn ihop. Min fråga är det för sent nu , kommer skilsmässan gå igenom per automatik , kan jag ringa till tingsrätten och fråga om de kan avvakta med att verkställa skilsmässan? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att återkalla en ansökan om äktenskapsskillnad om det inte redan hunnits meddelas dom. Om ni gemensamt skickat in en ansökan ska ni tillsammans kontakta tingsrätten skriftligen och meddela att ni vill återkalla er ansökan.

Om du lämnat in en egen ansökan om äktenskapsskillnad kan du själv kontakta tingsrätten och meddela att du vill återkalla ansökan. Om din ansökan har hunnits delges den andra maken har hen dock rätt att få saken prövad ändå om hen yrkar på det (14 kap. 11 § äktenskapsbalken).

Sammanfattning

Det är alltså möjligt att återkalla en ansökan om äktenskapsskillnad. Om ansökan har hunnits delges den andra maken har dock denne rätt att få saken prövad ändå om hen begär det. Men om du vill återkalla din ansökan bör du kontakta den aktuella tingsrätten omgående.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?