Kan man åtalas för ett brott om preskriptionstiden ändras?

2019-03-29 i Påföljder
FRÅGA
Jag blev utsatt för övergepp som barn. Brottet är preskriberat sedan länge, men skulle förövaren ändå kunna åtalas ifall lagstiftningen ändras?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jag måste tyvärr säga att jag inte har ett solklart svar på din fråga. En rättsstatlig princip är legalitetsprincipen som innebär att man bara kan bli straffad för sådant som det finns föreskrivet ett brott för. En del av denna princip brukar man säga att ett förbud mot retroaktiv verkan - om lagstiftaren skulle kriminalisera en viss handling, till exempel att röka, skulle detta gälla från och med nu och inte tillbaka i tiden.

Skulle man ändra på preskriptionstiden skulle således detta strida mot denna princip om en redan utlöpt preskriptionstid skulle "börja gälla igen". När preskriptionstiden för mord och några andra brott (t.ex terrorbrott) togs bort 2010 så fick detta emellertid retroaktiv verkan. Jag vet därför inte hur det skulle bli om preskriptionstiden för sexualbrott mot barn skulle förlängas.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1169)
2020-02-26 När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?
2020-02-26 Hur länge är en dom synlig i belastningsregistret?
2020-02-25 Hur länge finns en påföljd kvar i belastningsregistret?
2020-02-23 Krav för fotboja

Alla besvarade frågor (77541)