Kan man åsidosätta reglerna om efterarv?

Jag är gift och vi har tre gemensamma barn och min man har ett barn innan. Om jag dör före honom vill jag inte att hans barn skall ärva något från mig - blir ju indirekt så eftersom min make förfogar över min del tills han dör? Kan jag skriva i ett testamente att mina biologiska barn skall få ut sitt arv direkt från mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att du är gift och ni har tre gemensamma barn. Dessa är bröstarvingar eftersom det är era gemensamt. Barnet som din man har sedan innan är särkullbarn eftersom det är fött i ett tidigare äktenskap/förhållande. Regler om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vem får ärva?

Enligt svensk rätt så är det endast arvingar i rakt uppåt-och nedstigande led som har rätt att ärva enligt den legala arvsordningen (2 kap 1 -4§§ ÄB). Om man vill att någon annan ska ärva, som inte är släkt i rakt uppåt-och nedstigande led så kan man upprätta testamente. Det innebär att det barn som din man har sedan tidigare inte ärver dig när du går bort, om du inte har testamenterat det.

Fri förfoganderätt

Du har rätt i att din make ärver dig med fri förfoganderätt. Det innebär att din kvarlåtenskap som du har vid din död, kommer att tillfalla din make. Han har då fri förfoganderätt över egendomen och får då göra vad han vill med den men han får inte lov att testamentera bort den. Dina barn har då rätt till efterarv när din make går bort, och då kommer dem att få ut sitt arv från båda sina föräldrar samtidigt (3 kap 1 § ÄB). 

Efterarv

När det gäller efterarvsrätten så beräknas en kvotdel av din kvarlåtenskap, vilket är den kvotdel som dina barn får ut efter dig när din make avlider. Särkullbarnet får ingen kvotdel från din kvarlåtenskap, utan ärver enbart från din make eftersom barnet är hans bröstarvinge. På så vis kan inte din kvarlåtenskap tillfalla särkullbarnet. 

Kan man testamentera att bröstarvingar ska få ut sitt arv direkt?

Svaret är kort och gott - ja det kan man! I sådana fall går testamentet före Ärvdabalkens regelverk om efterarvsrätt. Däremot finns det inga lagstadgade regler för bröstarvingar att få ut sitt arv direkt utan dem har rätt till efterarv på det vis som jag har beskrivit ovan.

Hoppas att det gav dig tillräckligt svar på din fråga!Tilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”