FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/09/2020

Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?

Får socialen skrämma min femåriga dotter med att ta henne från hennes föräldrar? All oro är obefogad, de har varken i egna förhör med henne eller genom polisens förhör med henne fått någon anledning över huvudet taget att fortsätta utreda, allt de har är en orosanmälares lögner om oss att gå på. Min dotter kommer orolig till mig efter att de har pratar med henne bakom min rygg, jag är inte anklagad för något, och säger att de kan ta henne från mig och att det är socialtanten som har skrämt henne med detta. Kan jag göra en Jo anmälan på detta? Hon har nu seperationsångest till mig och vågar inte ens låta mig åka och handla själv, och hon kommer till mig på nätterna, så hon har märkbart blivit mycket oroad och skrämd av socialtanten. Hur är detta att se till barnets bästa? Vad kan jag göra?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får socialtjänsten skrämmas?

Av förvaltningslagen framgår regler om god förvaltning som gäller för förvaltningsmyndigheter. (1 § andra stycket förvaltningslagen) Socialtjänsten är en sådan myndighet. En myndighet får bara vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. En myndighet ska vara saklig och opartisk. (5 § förvaltningslagen).

När socialtjänsten utför åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. (1 kap. 2 § socialtjänstlagen) Efter att socialtjänsten fått in en orosanmälan ska de göra en förhandsbedömning och besluta om de ska inleda en utredning eller ej. Socialtjänsten har ett långtgående utredningsansvar och behöver inte vårdnadshavarnas samtycke för att göra sin utredning. (Prop. 2012/13:10, s. 55) Samma dag som orosanmälan kommer in ska Socialtjänsten också göra en skyddsbedömning. (11 kap. 1a § socialtjänstlagen)

Om socialnämnden utreder ett barns behov av skydd eller stöd ska den ske så att ingen i onödan utsätts för skada eller olägenhet. (11 kap. 2 § socialtjänstlagen) Utredningen ska ske snabbt och vara klar inom 4 månader om inte särskilda skäl föreligger. (11 kap. 2 § andra stycket socialtjänstlagen) Den som blir utredd ska få veta det, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. (11 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen) Exempel på särskilda skäl kan vara om man misstänker att brott mot barnet har begåtts eller att barnet uttryckligen önskat en viss åtgärd. JO har dock kommenterat att det inte får röra sig om någon längre tid. (Prop. 2012/13:10, s. 61) Vid en sådan utredning om ett barns behov av skydd eller stöd får ett barn höras utan att vårdnadshavaren är närvarande eller har gett sitt samtyckande till det. (11 kap. 10 § tredje stycket socialtjänstlagen)

Att göra en JO-anmälan

JO har tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och författningar samt fullgör sina uppgifter i övrigt. (1 § andra stycket lag med instruktion för riksdagens ombudsmän). Både statliga och kommunala myndigheter räknas dit. (2 § lag med instruktion för riksdagens ombudsmän) Socialtjänsten är alltså en av de som JO kan granska. Alla som upplever att de har blivit felaktigt behandlade av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet har rätt att göra en JO-anmälan. Det gör man enklast genom att fylla i en blankett på deras hemsida.

Vad kan du mer göra?

Ett lämpligt första steg kan vara att göra en anmälan hos inspektionen för vård och omsorg, IVO. De utövar också tillsyn mot myndigheter men är inriktade specifikt på vård- och omsorgssektorn. Är man missnöjd med socialtjänstens insatser kan man fylla i en blankett på IVOs hemsida. IVO är inte skyldiga att starta en utredning efter en anmälan utan prövar behovet utifrån framkomna omständigheter.

Sammanfattning och råd

Socialtjänsten har medan de utreder ett barns behov av skydd och stöd rätt att prata med barn utan deras vårdnadshavares vetenskap. De är dock bundna av reglerna om god förvaltning och ska ha lagstöd för sina ageranden samt agera sakligt och opartiskt. De ska även agera med hänsyn till barnets bästa. Att skrämma ett barn med att ta det från sina föräldrar låter inte i linje med de principerna. Du kan göra en anmälan både hos IVO och JO. Du kan även kontakta Lawlines duktiga jurister om du vill ha individuell rådgivning i samband med det.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000