Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

2020-09-21 i Testamente
FRÅGA
Jag och min man har ett gemensamt barn men min man har ett barn sedan innan med sin första fru. Barnet från första äktenskapet vill inte ha med sin far att göra och har inte velat de sista 16 åren, inte i heller med sin styvbror som har försökt. Vi har diskuterat här hemma efter att ha hört hemskheter hon har sagt om sin far och styvbror ( han bara 11 år) om att ändra testamentet så att hon bara får laglotten den dagen min man går bort. Går det? Har hört att man kan göra så. Vet att barnets man är familjejurist så han har ju koll på en del och kommer säkert att hjälpa henne få så mycket som möjligt när den dagen kommer.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om det rent formellt är möjligt att göra en ändring i ett befintligt testamente, dels om det går att minska en av bröstarvingarnas arv till att endast omfatta laglotten.

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Kan man ändra i ett testamente?

Det är möjligt att göra ändringar i ett befintligt testamente. Antingen kan man välja att återkalla det befintliga testamentet för att sedan upprätta ett nytt och på så sätt få med de ändringar man vill (10 kap. 5 § ÄB). Det finns inga formkrav på hur man återkallar ett testamente, men det krävs att testatorn är tydlig i sitt agerande, exempelvis genom att förstöra testamentet.

Man kan också välja att de facto göra ändringar i det befintliga testamentet. För att testamentet ska vara fortsatt giltigt krävs att även ändringarna i testamentet följer de formkrav som finns för testamentes upprättande. Det innebär att ändringarna, liksom ett vanligt upprättande av testamente, måste vara skriftliga och undertecknade av testatorn och bevittnat och undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Det ställs även vissa krav på vittnena; dessa får inte vara make eller sambo till testatorn eller i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller själva påverkas av testamentet på något sätt (10 kap. 4 § ÄB).

Det kan för tydlighetens skull vara enklast att återkalla det förra testamentet och upprätta ett nytt testamente med de nu gällande förhållandena för att undvika tvetydigheter i största möjliga mån.

Kan man begränsa en bröstarvinges arv till endast laglotten?

Det är möjligt att begränsa en bröstarvinges arv till att endast omfatta laglotten. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfallit bröstarvingen genom lag (7 kap. 1 § ÄB). Detta kan göras genom en skrivelse i testamentet om att XX ska erhålla sin laglott eller liknande.

Om testamentet inte stadgar något om laglotten, dvs testamentet ger förordnande till andra än bröstarvingen utan att nämna laglotten, har bröstarvingen ändå rätt till sin laglott förutsatt att denne påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det är alltså inte möjligt att göra bröstarvingen arvslös även om det inte finns några formella regler som hindrar testatorn från att upprätta ett testamente som bortser från bröstarvingens laglott. Om bröstarvingen däremot inte påkallar jämkning av ett testamente som inskränker på dennes laglottsskydd inom sex månader från delgivningen kommer testamentet att fördelas enligt sin lydelse och bröstarvingens rätt går förlorad.

Sammanfattning

Det är alltså möjligt att begränsa bröstarvingens arv till att omfatta endast dennes laglott genom att göra en ändring i testamentet. Det kan vara enklast att återkalla det förra testamentet för att sedan upprätta ett nytt för att säkerställa att det inte blir några oönskade tvetydigheter.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91307)