Kan man ändra ett befintligt testamente?

2020-05-09 i Testamente
FRÅGA
Hej! Är ett maskinskrivet testamente giltigt när man ser att någon har gjort en manuell justering av datum för testamentets upprättande? Man har alltså ändrat årtalet manuellt?Gäller inte 10:1 ÄB och 10:6 ÄB vid ett dådant förfarande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att göra ändringar i ett befintligt testamente, men även ändringar förutsätter att samma formkrav som gäller vid testamentets upprättande uppfylls. Det innebär att ändringarna måste vara skriftliga, undertecknade av testatorn och två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § och 10 kap. 6 § ÄB).

Om testamentet inte uppfyller de givna formkraven är det ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Många gånger är det lättare att skriva ett nytt testamente om man vill göra ändringar för att undvika tvistiga situationer för arvingarna.

För att sammanfatta stämmer det du skriver. Ändringar i testamente förutsätter samma formkrav som vid upprättande av testamente, och följs ej detta är testamentet att betrakta som ogiltigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll