Kan makes särkullbarn tillgodogöra sig mitt arv?

2020-10-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min man har ett gemensamt barn och min man har även särkullsbarn. Jag har nu fått ett arv efter min mamma. Kan jag försäkra mig om att det arvet endast kommer vårt gemensamma barn tillgodo när både jag och min man har gått bort? I mammas testamente står att det är enskild egendom.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret är att du inte behöver göra någonting särskilt för att arvet endast ska tillfalla ert gemensamma barn, det följer av lagen. Situationen som jag antar gör dig mest orolig är om du går bort före din man.

Om du går bort innan din man kommer hela din kvarlåtenskap (giftorättsgods såväl som enskild egendom) ärvas av din man med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Fri förfoganderätt innebär att din man kan öka eller minska på egendomen, men inte testamentera eller ge bort den. Ert gemensamma barn får då en kvotdel ur pappans egendom som denne har rätt till när pappan senare går bort.

Exempel:

Exempel: Din efterlevande mans kvarlåtenskap är 1000 kr, din kvarlåtenskap är 1 500 kr. 1 500 /2500 =0.6.

0.6 är er gemensamma sons kvotdel av sin pappas egendom som ska motsvara efterarvet från dig.

När pappan avlider har han en total egendom på 3000 kr. Er gemensamma son får då ut sitt efterarv från dig motsvarande 1800 kr (3000x 0.6). Resterande kvarlåtenskap är pappans arv som ska delas lika mellan särkullbarnet och ert gemensamma barn.

Som du ser från exemplet kommer din kvarlåtenskap endast ert gemensamma barn till godo även i fall då du avlider först. Möjligheten finns naturligtvis att den efterlevande maken spenderar upp större delen av arvet genom dåliga investeringar eller liknande. Är du orolig för det kan du skriva ett testamente där er gemensamma son ärver dig direkt. Testamentet kan avse hela ditt arv eller också bara de delarna som är enskild egendom eller också en viss summa.

Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91196)