FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/11/2017

Kan make som ensam betalat hyra under äktenskapet kräva maka på hyra vid skilsmässa? Hur behandlas bostadsrätt som inköps under betänketiden för skillsmässa?

Hej!

Jag har ansökt om skilsmässa ensam. Har ett 7-årigt barn med gemensamt vårdnad. Vi har gått genom svåra relationsproblem i många år. Vi flyttade till en hyresrätt lägenhet drygt 3 år sedan. Lägenheten fick jag ensam, hon vägrade att vara medköende och inte deltog i hyresavtal. Hon hade plan att hyra separat lägenhet, hon står på kö hos bostadförmedlingen. ag betalar >10500kr för hyra + 1000 kr för driftkostnad månadvis. Hon har inkomst men hon betalar inget, även skötte inte hemma. Betalat inget för barnuppgifter (mat, kläder, annat). Nu har hon ansökt till tingsrätt för bodelning och önskar få lägenhet. Min fråga är kan hon få hyresrätten? Om hon får lgh kan jag få minst den hyra som hon har inte betalat senaste 3 år? Vad hände om man köper något liksom bostadsrätt under betänketid? Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Zahidul

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Efter skilsmässan – bodelning

Efter att betänketiden är slut och ni har skilt er kommer er egendom att delas upp genom bodelning, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230. Om ni vill dela upp egendomen direkt har ni rätt att göra det innan betänketiden är slut, då sker bodelningen direkt, 9 kap 4 § ÄktB.

I bodelningen ingår giftorättsgodset, med undantag för personliga tillhörigheter såsom kläder och föremål som används uteslutande för personligt bruk, 10 kap 1-2 §§. Enskild egendom ingår inte heller i bodelningen, det är egendom som enligt avtal (testamente, gåva, kontrakt) är er egen. Först kommer dock skulderna att täckas av och det som blir över delas upp mellan er, 11 kap 2-3 §§.

Kommer ni inte överens om hur egendomen ska fördelas kan ni ansöka hos tingsrätten där ert mål om äktenskapskillnad ligger och begära att en bodelningsförrättare blir anordnad till er, vilket oftast är en advokat Kostnaden varierar beroende på tiden som läggs ner, ni kan dock ansöka om ersättningsgaranti för bodelningsfärrättare hos domstolen och då få ersättning för 5 timmars arbete, utöver det ges ingen rättshjälp för bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren har rätt att få betalt och det är ett solidariskt ansvar mellan makarna att betala ersättningen.

Är ni överens om bodelningen kan ni göra det mellan er, skriva under bodelningshandlingen och skicka in den till Skatteverket, 9 kap 1 § ÄktB.

Lägenheten

Den make som anses ha bäst rätt till bostaden kommer att få behålla denna, vid det avgörandet tas det hänsyn till om ni har barn och vem som har vårdnaden om barnet. Lägenheten anses vara er gemensamma även om det är du som står på hyreskontraktet och har betalat hyran de senaste 3 åren. Eftersom ni är gifta och det inte finns (jag utgår ifrån det eftersom du inte nämnt något om det i din fråga) något äktenskapsförord och då lägenheten har använts som ert gemensamma hem, så anses lägenheten som ni bor i idag vara er gemensamma och kommer därav att ingå i bodelningen, 7 kap 4 § och 11 kap 8 § ÄktB.

Den maken som övertar den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (hushållsmaksiner, vitvaror etc.) ska ersätta den andra maken med delar ur giftorättsgodset. Finns det inte tillräckligt att ta av ska den maken ersättas med pengar för bostadsrätten, 9 kap 8 § ÄktB.

Köp av ny bostadsrätt under betänketiden

Bodelningen kommer att ske med utgångspunkt av hur egendomsförhållandena såg ut då ansökan om skilsmässa lämnades in till domstolen. Det här betyder att när du ansökte om att få ta ut skilsmässa med din fru, det datumet kommer att vara tidpunkten som en bodelningsförrättare utgår ifrån när det är dags för bodelning, 9 kap 2 § ÄktB.

Sammanfattningsvis

För att sammanfatta så kan din fru få rätt till lägenheten med bland annat hänsyn till ert 7-åriga barn, det kan även bli du beroende på vem tingsrätten anser ha bäst rätt, i det här fallet där ni har gemensam vårdnad tas andra omständigheter in i bedömningen, såsom att du står på kontraktet och har betalat hyran.

Om du köper en ny bostadsrätt under betänketiden kommer den i sig inte att ingå i boet, men om du använder medel som ingår i giftorättsgodset så igår dessa. Minskar du giftorätttsgodset väsentligt genom ombyggnad eller gåva utan att din fru samtycker, kommer giftorättsgodset att delas upp som om du inte hade minskat gifoträttsgodset, 11 kap 5 §.

För att undvika problem som kan uppkomma genom att köpa en bostadsrätt under betänketiden kan ni hos domstol begära att bli tillordnade en bodelningsförrättare, ansöka om ersättningsgaranti för bodelningsförrättare så att ni får ersättning för de 5 första timmarna och få bodelningen avklarad direkt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000