Kan make göras arvlös?

2020-06-12 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga. Ska ställa upp ett scenario.Person A är gift med Person B. Person A har tillgångar värda 400 000 kr och Person B har tillgångar värda 600 000 kr. Person A har inga bröstarvingar utan bara en broder, Person B har barn sedan tidigare med en annan person. (kalla den Person C). Min fråga är om Person A får testamentera bort alla sina 400 000 kr till en person eller om Person B kommer ärva 50% av arvet eftersom dem är gifta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Inledningsvis regleras frågan dels i äktenskapsbalk (1987:230) och dels i ärvdabalk (1958:637).

Eftersom person A inte har några bröstarvingar så finns det ingen som kan göra laglottsreglerna gällande, dvs att denne ska få ut hälften av sin arvslott oavsett vad som står i eventuellt testamente.

A och B har tillsammans egendom värd 1 miljon kronor, och vi kommer göra ett antagande om att all egendomen är giftorättsgods eftersom inget annat framkommit av uppgift i frågan.

En make har ingen laglottsskydd, men det finns ändå ett motsvarande skydd i 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Vid en makes bortgång ska den efterlevande maken så långt kvarlåtenskapen räcker erhålla 4 gånger det gällande prisbasbeloppet (år 2020: 47 300 kronor) dvs 189 200 kronor.

Vid beräkningen av beloppet enligt regeln ovan så tar man även hänsyn till vad person B i det här fallet skulle fått genom bodelning. Eftersom bodelningen resulterar i att person B får 500 000 kronor så är den så kallade "stora basbeloppsregeln" oinskränkt, och resten av de 500 000 som utgör person A:s kvarlåtenskap kan fritt testamenteras. A:s broder kan alltså göras arvslös genom testamentet.

Återigen vill jag understryka att detta förutsätter att all egendom är giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB i förening med 7 kap. 1 § ÄktB.Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att höra av dig om någonting är oklart eller om du har andra frågor.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2728)
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?
2021-01-22 Vem eller vilka ska delges ett testamente?

Alla besvarade frågor (88385)