Kan maka med temporärt uppehållstillstånd ansöka om skilsmässa i Sverige, om maken bor i annat land?

Hej, om hustrun har temporärt uppehållstillstånd och har bott i Sverige i tre år, kan hon i Sverige begära skilsmässa från sin man som bor i tredje land. Hälsningar Nils

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som blir aktuella för din fråga finns i äktenskapsbalken samt i lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Förutsättning för att begära skilsmässa i Sverige
Du skriver att makan har temporärt uppehållstillstånd i Sverige och har bott i Sverige i tre år, och hennes make bor i tredje land. Jag kan inte utläsa om de har gift sig i Sverige, eller utomlands. Men oavsett om man gift sig i Sverige eller utomlands, kan giftermålet ändå vara giltigt och erkännas i Sverige. Om ingåendet av äktenskapet är giltigt i det land där man gifter sig, kommer det nämligen erkännas och vara giltigt även i Sverige (1 kap. 7 § lag om vissa internationella förhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Det betyder att även om de gift sig utomlands, kan äktenskapet vara giltigt i Sverige.

En ansökan om skilsmässa i Sverige prövas av den tingsrätt där makarna har sin hemvist (14 kap. 3 § äktenskapsbalken). En svensk domstol ska pröva en ansökan om skilsmässa om käranden inte är svensk medborgare men har hemvist i Sverige sedan minst ett år tillbaka (3 kap. 2 § punkt 3 lag om vissa internationella förhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Med kärande menas den som ansöker om skilsmässa. Det betyder att om den som ansöker om skilsmässa inte är svensk medborgare men har stadigvarande bott här i Sverige i minst 1 år, ska svensk domstol pröva ansökan. Det betyder i sin tur att eftersom hustrun i din fråga har bott i Sverige i 3 år, kan hon ansöka om skilsmässa i Sverige, och domstol ska då pröva hennes ansökan.

Svaret på din fråga är därmed ja, hustrun kan ansöka om skilsmässa här i Sverige även om hon har temporärt uppehållstillstånd eftersom hon har bott här i tre år och med förutsättningen att giftermålet erkänns och är giltigt här i Sverige.


Jag hoppas att jag med detta har förstått din fråga rätt, och att du känner att du fått denna besvarad. Om du har fler frågor, är du alltid välkommen att återkomma till oss här, på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000