Kan legaten betalas ut trots att klandertiden inte är slut?

2019-11-15 i Testamente
FRÅGA
I ett testamente finns fem legatarier, en universell arvtagare (en ideell organisation) samt fyra halvsyskon som varit okända. De sistnämnda fyra finns inte nämnda i testamentet.En av halvsyskonen har inte godkänt testamentet och har således 6 månaders tid på sig att klandra detta.Kan legaten betalas ut trots att klandertiden inte gått ut? Är det så att kandertalan endast rör denuniversella arvtagaren och de legala arvingar?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:

- Kan legaten betalas ut trots att tiden för klander av testamentet inte är slut?

- Rör en klandertalan enbart den universella arvtagaren och de legala arvingarna?

Av vad jag förstår är testamentet är riktat till fem legatarier och en universell testamentstagare, medan de fyra halvsyskonen inte finns med i testamentet.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar, som innehåller regler om arv och testamente.

Testamentet behöver vinna laga kraft innan legaten kan betalas ut

Svaret på din första fråga är som utgångspunkt nej – legaten kan inte betalas ut innan tiden för klander av testamentet är slut. Det beror på att testamentet behöver vinna laga kraft innan någon utdelning kan göras (22 kap. 1 § första stycket ÄB).

Med laga kraft menar jag att testamentet anses giltigt och att det därmed kan användas som grund för utdelning av legat och arv.

Testamentet blir alltså giltigt först när klandertiden är slut.

Legaten kan betalas ut om det fjärde halvsyskonet godkänner testamentet

Testamentet vinner dock även laga kraft om det fjärde halvsyskonet väljer att godkänna testamentet innan tiden för klander är slut.

Isåfall går det bra att betala ut legaten, eftersom halvsyskonet då har avstått från att väcka klandertalan genom sitt godkännande. Därmed har testamentet blivit giltigt.

En förutsättning för detta är dock att de fyra halvsyskonen är de enda legala arvingarna som finns till den som har skrivit testamentet. Tiden för klander kommer att fortsätta löpa om det finns fler legala arvingar som ännu inte har godkänt testamentet.

Den som klandrar testamentet väljer vilka personer som klandertalan rör

Svaret på din andra fråga är nej, eftersom den som klandrar testamentet själv får välja vilken del av det som klandertalan ska riktas mot. Därmed väljer den som klandrar testamentet även vilka personer som berörs.

Hen kan alltså välja att klandra en viss del av testamentet om hen vill – till exempel den del som rör den universella testamentstagaren, eller den del som rör någon/några av legatarierna. Hen kan också välja att klandra hela testamentet.

Det är de legala arvingarna som kan klandra testamentet (14 kap. 5 § första stycket, första meningen ÄB). Därmed blir en legal arvinge förstås berörd av klandertalan om det är arvingen själv som klandrar testamentet.

En legal arvinge kan också bli berörd av klandertalan om arvingen har omnämnts i testamentet och en annan legal arvinge väljer att klandra den delen.

Sammantaget varierar alltså kretsen av personer som berörs av en klandertalan.

Klandertalan påverkar bara den klandrade delen av testamentet

Det är bara den del av testamentet som blir klandrat som kan komma att påverkas av klandertalan. Det innebär att resten av testamentet ska gälla precis som om något klander inte hade skett.

Till exempel kommer legatariernas rätt till sina legat inte att påverkas om klandertalan bara rör den universella testamentstagarens del.

Sammanfattning

Legaten kan inte betalas ut förrän testamentet har vunnit laga kraft. Därför behöver tiden för klandertalan ta slut innan dess. Det är dock okej att betala ut legaten om det fjärde halvsyskonet väljer att godkänna testamentet under klandertiden, eftersom testamentet då kommer att vinna laga kraft i förtid.

Den person som väcker klandertalan väljer själv vilken del av testamentet som klandras, och därmed vilka personer som talan rör. Därför är det inte säkert att det enbart är den universella testamentstagaren som påverkas. De delar av testamentet som inte klandras kommer dock inte att påverkas av klandertalan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2358)
2020-01-29 Hur skriver jag mitt testamente så att bara testamentstagaren kan ärva?
2020-01-28 Kan efterlevande make ändra inbördes testamente till nackdel för först avlidne makens vilja?
2020-01-28 Kan man ångra sitt godkännande av ett testamente?
2020-01-28 Pris för vårdnadstestamente hos Lawline

Alla besvarade frågor (76666)