Kan Kronofogden utmäta makes egendom när det är den andra maken som är skuldsatt?

2021-08-07 i Utmätning
FRÅGA
frågan gäller om två personer är gifta. och den ena har ärenden hos kronofogden. kan kronofogden utmäta make/makas egendom t.ex. hus, bostadsrätt, fordon. d.v.s. egendom som är registrerat ägande på den person som inte har skuld hos kronofogden. måste det finnas papper t.ex. som beskriver att bostad / fordon är enskild egendom trots att det finns lagfart/köpebevis/registreringsbevis som styrker vem som äger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av utsökningsbalken (UB).

Egendom som får utmätas

Utgångspunkten är att Kronofogden får utmäta all egendom som är gäldenärens. Notera att det endast är gäldenärens egendom som får utmätas, dvs den egendom som tillhör den person som har ett ärende hos Kronofogden.

Även för gifta så gäller det alltså att man själv ansvarar för sina skulder. Kronofogden kan inte vända krav mot dig enbart för att du är gift med en som har ett ärende hos Kronofogden.

Det ska även poängteras att förekomsten av äktenskapsförord och enskild egendom får betydelse först vid dödsfall eller skilsmässa. Vid utmätning kan inte ett äktenskapsförord användas för att bevisa vem av makarna som äger viss egendom. Att du inte har något äktenskapsförord som anger vad som är enskild egendom spelar alltså ingen roll när det gäller utmätningen för makens skuld.

Det kan dock vara svårt att avgöra vem som äger vilken egendom när ett gift par bor tillsammans och därför finns det ett antal presumtionsregler som gäller för fast egendom och lös egendom.

Huset som fast egendom

Huset är fast egendom och det får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären som har ett ärende hos Kronofogden och som har en skuld (UB 4 kap. 24 §). Ifall det endast är maken som inte är skuldsatt som har lagfart på huset, så får inte huset utmätas. Detta eftersom det då kan bevisas att det är inte är den skuldsatte maken som äger fastigheten. Har båda lagfart på huset så får bara den skuldsattes andel utmätas.

Bostadsrätten som lös egendom

Bostadsrätten är lös egendom och får utmätas om det inte görs sannolikt att makarna är samägare eller att den make som inte är skuldsatt äger bostadsrätten i sin helhet (UB 4 kap. 19 §). Det beror alltså på ägarförhållandena om hela, hälften eller inget av bostadsrätten får utmätas. Om det finns ett köpebevis där det framgår att den skuldsatte maken inte är köpare av bostadsrätten så bör detta räcka för att denne inte ska anses vara ägare till egendomen och då får inte bostadsrätten utmätas.

Det är dock även viktigt att den skuldsatte maken inte har bidragit ekonomisk till bostadsrätten, då det skulle kunna utgöra ett fall av så kallad dold samäganderätt. Det vill säga att den skuldsatte maken inte står som ägare till bostadsrätten men i och med att denne har bidragit ekonomisk så anses den skuldsatte trots detta vara ägare.

Fordonet som lös egendom

Fordonet är lös egendom och får utmätas om det inte görs sannolikt att makarna är samägare eller att den make som inte är skuldsatt äger fordonet i sin helhet (UB 4 kap. 19 §). Registreringsbeviset bör räcka som bevisning för att göra det sannolikt att den skuldsatte maken inte äger fordonet och då får egendomen inte utmätas.

Sammanfattning

Det är bara den skuldsattes egendom som får utmätas. Vid utmätning har det inte heller någon betydelse om det finns ett äktenskapsförord eller inte där det står vad som är enskild egendom. Vid utmätningen finns det presumtionsregler om vem som äger egendomen när det handlar om makar som bor tillsammans. Ifall det är den make som inte är skuldsatt som har lagfart, köpebrev och registreringsbevis, så räcker detta högst troligt till att bevisa att det inte är den skuldsatte maken som äger huset, bostadsrätten eller fordonet. Då får alltså ingen utmätning ske på den egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96515)