Kan jag villkora arvet efter mig?

2020-08-31 i Testamente
FRÅGA
Hej!Kan jag genom Testamente bestämma att min arvtagare ska ha en God man.Tack
SVAR

Hej!

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag har förstått din fråga som att du vill ta med ett villkor i ditt testamente som lyder som så att personen som ärver dig ska ha en god man. I lagen finns det ingen begränsning som hindrar dig från att skriva ett sådant villkor i ditt testamente, därför är det möjligt för dig att göra det om du så vill.

Om du har några bröstarvingar (d v s barn, barnbarn, barnbarn o s v) så måste du dock beakta deras rätt till sina laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Med arvslott menas det som bröstarvingen hade fått om inget testamente, som begränsar bröstarvinges arv, hade upprättats (2 kap. 1 § jämte 7 kap. 1 § ÄB).

Om arvtagaren som du syftar på i din fråga är en bröstarvinge till dig och hen inte uppfyller ditt krav för att ta del av arvet så kommer ditt testamente inte gälla eftersom hen, som bröstarvinge, har alltid rätt till sin laglott. Din bröstarvinge kan således inte bli arvlös på grund av ditt villkorade testamente.

Om du har en efterlevande make har denne också en rätt till arv och du kan inte genom att skriva ett villkor i testamente göra denne arvslös heller. Enligt den s.k. basbeloppsregeln har den efterlevande maken alltid rätt att inneha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp (ca 189 000 kronor för 2020) efter bodelning i samband med dödsfall. Om efterlevande makes egendom totalt inte uppnår detta värde har maken rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den avlidne, oavsett vad som står i ett testamente (3 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Utgångspunkten är att det är möjligt för dig att ta med ett villkor i ditt testamente. Dock kan du inte genom att villkora arvet efter dig göra dina bröstarvingar eller din efterlevande make helt arvslös. Reglerna kring laglott och basbeloppsregeln måste därför beaktas vid uppställande av sådana villkor i ett testamente.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?