Kan jag vända dig med en regressfordran mot någon vars skuld preskriberats?

2019-11-27 i Preskription
FRÅGA
Jag gick i borgen tillsammans med en annan släkting och den som lånade pengarna av banken betalade inte. Banken krävde oss båda. kravet gick till kronofogden och dom har gjort utmätning på min lön i många år nu. Min andre släkting som också var borgensman har aldrig betalat nåt och hållit sig undan delgivning. Nu säger han att bankens fordran mot honom har preskriberats eftersom inga krav har ställts på till honom på 11 år.Min fråga är nu om mitt borgensansvar egentligen gäller fortfarande? Kan jag begära att min släkting betalar mig hälften av vad jag betalat till banken. Många av mina betalningar har ju gjorts inom de senaste 10 åren.Jag har skickat betalningsuppmaning flera gånger om detta men han bara skrattar och säger att regressrätten upphörde när huvudlånet mot honom blev preskriberat. Stämmer det?Är min skuld också preskriberad eller skall jag betala allt själv nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är ditt problem?

Av din fråga framgår att du gått i borgen tillsammans med en annan släkting som därefter hållit sig undan delgivning och aldrig betalat på skulden. Jag tolkar även din fråga som att du skickat betalningsuppmaningar flera gånger till din släkting under de senaste 10 åren. För att bevara dina frågor huruvida din skuld också är preskriberad och om din regressrätt mot din släkting upphört utgår man från preskriptionslagen (preskl).

Vad säger preskriptionslagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Det innebär alltså att fordran mot din släkting har preskriberats eftersom han varken blivit delgiven av borgenären eller betalt något på 11 år. Eftersom du under årens lopp fått krav och betalt genom utmätning av din lön så har din fordran inte preskriberats.

Om flera åtagit sig att svara solidariskt för samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel (9 § preskl). Det innebär att när din släktings skuld preskriberades delades ansvaret och det är borgenären som ensam bär följderna av att preskription inträtt till en av flera solidariskt betalningsansvariga. Du är alltså inte ansvarig för din del.

Varje gång du har betalat på fordran genom åren har det uppstått en regressfordran mot din släkting för halva beloppet som du har betalat. Preskriptionstiden för varje sådan regressfordran är 10 år och börjar alltså löpa från den dagen du betalar. Det innebär alltså att de flesta av dina regressfordringar mot din släkting inte är preskriberade eftersom det ännu inte löpt 10 år för majoriteten. Huruvida dina betalningsuppmaningar kan anses vara ett preskriptionsavbrott beror på hur du har skickat dem. Har du skickat fem brev med betalningsuppmaningar till din släkting så anses risken att ingen av dem kommer fram som väldigt liten och har i tidigare mål bedömts vara nog för att preskriptionsavbrott har skett.

Sammanfattning

Din släktings skuld är preskriberad gentemot borgenären medan din skuld kvarstår. Du behöver dock inte betala för din släktings preskriberade del, det får borgenären själv ta ansvar för. Beroende på hur framställt dina betalningsuppmaningar är det också möjligt att det har skett preskriptionsavbrott och att ny tid börjat löpa för dessa. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till din släkting med betalningskrav. Om han vägrar så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86900)