Kan jag tvinga fram en försäljning ?

2020-08-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift. Min man vill köpa ut mig vid en skilsmässa. Kan jag tvinga han till att sälja huset? Kan han tvinga mig att bli utköpt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den ena maken får inte utan den andra makens samtycke sälja den gemensamma bostaden och sådant samtycke ska lämnas skriftligen enligt 7 kap. 5 § ÄktB. Detta förutsätter att fastigheten som ni äger tillsammans utgör er gemensamma bostad. Med det menas att fastigheten ska vara avsedd som ert gemensamma hem och huvudsakligen användas för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). En fastighet som inte utgör makarnas gemensamma bostad kräver även samtycke för försäljning om egendomen utgör giftorättsgods. Detta innebär att du inte kan tvinga din make att sälja huset fram tills dess att bodelning skett, under förutsättning att huset avser ert gemensamma hem eller är giftorättsgods.

Om maken inte lämnar samtycke till försäljning kan man vända sig till domstolen (7 kap. 8 § ÄktB). Domstolen väger då båda sidors argument och bland annat skäl som att vilja hålla hemmet intakt samt ekonomiska hänsyn beaktas.

Försäljning av gemensam bostad före bodelning

Jag utgår ifrån att huset är er gemensamma bostad (7 kap. 4 § ÄktB). Så länge ni inte har gjort någon bodelning krävs bådas samtycke till att den gemensamma bostaden säljs. Saknas samtycke kan den som vill sälja ansöka om tillstånd hos domstolen. Om du ansöker om detta kommer domstolen dock sannolikt att anse att ni i första hand bör komma överens om försäljningen inom ramen för bodelningen. Se 7 kap. Äktenskapsbalken.

Försäljning av gemensam bostad efter bodelning

Om du och din man efter bodelningen fortfarande äger fastigheten tillsammans gäller att ni ska vara överens om försäljningen. Skulle ni inte vara överens kan en av er ansöka hos domstolen om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Detta förfarande innebär att försäljningen sker genom en god man som rätten utser. Oavsett hur försäljning kommer till stånd har ni rätt till den del av köpeskillingen som motsvarar era respektive andelar i fastigheten. se samäganderättslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här eller om du behöver mer hjälp råder jag dig att kontakta en sakkunnig eller våra jurister.

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?