Kan jag upprätta ett testamente utan juridisk utbildning?

2019-11-26 i Testamente
FRÅGA
Hej!Kan jag upprätta ett testamente själv, trots avsaknad av juridisk utbildning, men m hänvisning till Kap 2, paragraf 1 i ÄB (?) i två vittnens närvaro och med min samt deras verifierande underskrift?Testamentet avser en lika fördelning av mina tillgångar till, i första hand, mina två biologiska barn och i andra hand, oavkortat, till mina barnbarn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger gäller ärvdabalken (ÄB) vid bestämmelser om testamente.

Kan jag upprätta ett testamente själv?

Formkraven för upprättande av testamente regleras i 10 kap ÄB. De enda kraven som behöver vara uppfyllda är att testamentet upprättas skriftligen och med två vittnen närvarande som bestyrker handlingen (10 kap 1 § ÄB). Det finns ingen bestämmelse som säger att du behöver juridisk utbildning för att upprätta ett testamente. Det är alltså inga problem att göra det själv så länge formkraven är uppfyllda.

Speciella regler som kan förhindra testamentets giltighet

Det finns vissa bestämmelser i 10 kap och 13 kap som gör att testamentet ändå kan bli ogiltigt. Din fråga tyder inte på något av dessa problem, men de kan ändå vara värda att notera. Viktigast är att vittnen får inte vara under 15 år eller ha en psykisk störning som gör att de saknar insikt om betydelsen av att bekräfta testamentet. Vittnen får inte heller vara din make, sambo eller nära släkting (10 kap 4 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82647)