Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?

2020-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift men vi har skrivit på skiljsmässopapper som vi kommer att skriva under om två veckor för att fullfölja skilsmässan. Vi har två små barn. Vi bor i ett hus och min man har köpt ut mig ur huset så jag kan hitta något nytt. Vi har bott i huset i 6 år som gifta och båda som ägare till huset. Min fråga är om han har rätt att tvinga mig att flytta innan jag hittar något nytt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om äktenskapsskillnad (skilsmässa) hittar du äktenskapsbalken.

Jag förstår din fråga som att ni har ett pågående mål om äktenskapsskillnad, och att denna process ska fullbordas om två veckor. Du skriver att din man har köpt ut dig ur huset och att du därmed kommer få möjlighet att hitta ett nytt boende. Jag utgår därför från att bodelning har ägt rum. Medan ett mål om äktenskapsskillnad fortfarande pågår kan domstolen besluta om vem av makarna som ska få bo i bostaden, men detta gäller endast tills dess att bodelning har ägt rum (14 kap. 7 § äktenskapsbalken).

När den ena maken väl har berättigats att bo kvar i bostaden är den andra maken skyldig att "genast" flytta därifrån eftersom bostaden inte längre är gemensam (14 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Det innebär att det tyvärr inte finns någon lagstadgad rätt för dig att stanna kvar i bostaden när din man väl har berättigats att bo kvar och bodelningen är genomförd.

Det är värt att känna till att den som ska bo kvar i bostaden kan ta hjälp av Kronofogden för att få den andra maken att flytta ut genom så kallad handräckning (16 kap. utsökningsbalken). Kronofogden kan i sådana fall genom tvångsåtgärder kräva att den andra maken flyttar ut.

Jag skulle råda dig att prata med din man och försöka komma överens om att låta dig stanna i bostaden tills dess att du hittar ett nytt boende. Jag förstår att det kan innebära svårigheter, men tyvärr finns det inget annat lagstadgat alternativ.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1051)
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?
2021-05-26 Jämkning vid bodelning

Alla besvarade frågor (93108)