Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?

2019-05-20 i Testamente
FRÅGA
Har två vuxna barn och två barnbarn. Kan man skriva testamente att även barnbarnen ärver mig? Jag är änka efter barnens far.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Kvarlåtenskapen efter dig fördelas på två sätt, genom arv och genom testamente. Finns inget testamente kommer alltså arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB.

Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamente

Det är alltså möjligt att genom testamente bestämma hur till viss del, hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Dina barns arvsrätt kan alltså begränsas genom ett eventuellt testamente. Den andra hälften av din kvarlåtenskapen kallas den disponibla kvoten och är den del som du (arvlåtaren), genom testamente kan förfoga över. För de fall ett eventuellt testamente skulle inskränka laglotten, måste varje bröstarvinge påkalla jämkning för att få ut sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB.

För att testamentet ska vara giltigt, måste dock vissa formkrav vara uppfyllda. Av 10 kap. 1 § ÄB framgår det hur ett ordinärt testamente upprättas, det vill säga skriftligt upprättad med två vittnen. Av lagtexten stadgas att testator i vittnenas samtidiga närvaro ska underskriva testamentet eller bekräfta att det är hon eller han som skrivit under testamentet, att vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn samt ha kännedom om att det är ett testamente som de bevittnar. Dessa formkrav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt, se 13 kap. 1 § ÄB.

Om testamentet dock inte anses giltigt, så kommer arvet istället att fördelas enligt den legala arvsordningen. Det innebär alltså att kvarlåtenskapen kommer att fördelas lika mellan bröstarvingarna, 2 kap 1 § ÄB.

Jag skulle rekommendera dig att vända dig till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett eventuellt testamente i enlighet med dina önskemål. Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till vår avtalstjänst som du hittar här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2492)
2020-06-01 Om testamentes giltighet
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?
2020-05-30 Skriva nytt testamente om man är sjuk?

Alla besvarade frågor (80629)