Kan jag testamentera egendom till framtida barnbarn?

Hej. Jag råkade se att man kan ställa en fråga här. Jag undrar om man kan testamentera ett belopp till ett eventuellt kommande barnbarn, se nedan. TESTAMENTE. Undertecknade äkta makar xxx och xxx förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente följande; Efter bådas vårt frånfälle ska samtliga medel på investeringssparkonto xxxxxxx, tillfalla vårt barnbarn som enskild egendom. Om barnbarnet inte är i livet vid bådas vårt frånfälle ska dessa medel fördelas lika mellan våra barn. Om vår son skaffar barn och detta eller dessa barn är i livet vid bådas vårt frånfälle ska respektive barn få samma belopp finns på "investeringssparkontot". Dessa pengar ska då tas från dödsboet och vara barnets/barnens enskilda egendom. Undertecknade testamentsvittnen har särskilt tillkallats för att bevittna detta testamente. Vi intygar att testamentgivarna i bådas vår samtidiga närvaro egenhändigt underskrivit testamentet samt att detta har skett av fri vilja och vid fullt och sunt förstånd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB)

Jag uppfattar din fråga som att ni undrar om ni kan testamentera en summa pengar till ett eventuellt kommande barnbarn, alltså ett barn som inte ännu är fött. Utgångspunkten är att varje enskild person har rätt att testamentera all sin egendom, s.k. kvarlåtenskap till vem man vill. Denna rätt har sina begränsningar, exempelvis går det som huvudregel inte att testamentera till förmån för ett ofött barn så länge det inte är avlat när testamentet skrivs (9 kap. 2 § första stycket ÄB).
Det finns dock ett undantag från huvudregeln som tillåter ett testamente till förmån för sina barnbarn även om barnbarnen kommer till världen först efter testatorns död (9 kap. 2 § andra stycket ÄB).
Egendomen måste då tillfalla barnbarnet senast vid arvlåtarens död för att bestämmelsen ska gälla, i detta fall alltså innan barnbarnets förälder går bort. En annan sak är också att testamentet inte får göra skillnad mellan syskon som ej är födda eller avlade vid testators död, det vill säga att ni av de ofödda barnbarnen inte får gynna en eller flera i en syskonkrets på bekostnad av andra.

Vad gäller formkrav för testamente så krävs det bland annat två vittnen som bevittnar och undertecknar testamentet samt att ni måste skriva under testamentet i vittnets närvaro (10 kap. 1 § ÄB).

Summeringsvis kan ni alltså skriva ett testamente till förmån för ett eventuellt kommande barnbarn under de förutsättningar jag ovan försökt beskriva. Om ni vill skriva ett testamente rekommendera jag er att ta kontakt med en jurist. Testamente kan vara komplicerade och det är viktigt att de följer formkrav såväl som tydlighet för att undvika framtida tolkningsproblem eller liknande.

Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga och du är välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”