Kan jag testamentera bort mitt företag även om det finns särkullbarn som har rätt till efterarv?

2020-09-07 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Jag har två äktenskap bakom mig, änkling efter det senaste. Efter detta äktenskap finns det två särkullbarn (min framlidna makas) De avstod sin arvs lott och enligt testamente skall de ärva mig vid mitt frånfälle.Jag har själv tre barn så min arvslott delas i fem delar.Min yngsta son och jag driver ett företag tillsammans och nu kommer den egentliga frågan:går företaget in i bodelningen? Och om så är fallet, går det att via ett testamente hindra att så sker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Om den som är gift avlider ärver som huvudregel den avlidnes make. Gemensamma barn har rätt att istället ärva när den efterlevande maken avlider. Om den först avlidne maken har särkullbarn har dessa rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). I ditt fall har särkullbarnen avstått sitt arv till förmån för dig, innebärande att de har rätt till arv den dag du avlider (3 kap. 9 § ÄB). Din avlidna hustrus barn har därav rätt till hälften av boet efter dig när du avlider. Du har inte rätt att bestämma över den hälft som ska tillfalla din hustrus barn (3 kap. 2 § ÄB). Från huvudregeln om att hälften av boet ska tillfalla dem finns vissa undantag. Om du skänker bort en stor del av kvarlåtenskapen efter din avlidna hustru kan det innebära en nackdel för hennes barn och innebära att de har rätt till kompensation (jfr 3 kap. 3 § ÄB). Ytterligare ett undantag är om boets värde ökar efter din hustrus frånfälle genom att du ärvt tillgångar eller förvärvsarbetat. I det fallet kan det innebära att det ökade värdet (s.k. förkovran) istället ska tillfalla dina arvingar.

I ditt fall innebär det att huvudregeln är att hälften av boet efter dig när du avlider ska gå i arv till din avlidna hustrus barn. Hälften av boet kan du därför inte testamentera bort. Den andra hälften, som är hänförlig till dig, står det dig (i princip) fritt att testamentera bort. Din avlidna hustrus barn har inte rätt att ärva en viss sak utan en andel (hälften som utgångspunkt). Du kan skriva ett testamente och testamentera bort din andel i företaget, under förutsättning att det inte (1) kränker särkullbarnens rätt till hälften av boet och (2) testamentet inte innebär att något av dina barns laglott kränks. Laglotten är hälften av arvslotten (dvs. hälften av vad de skulle ärvt utan testamente).

Jag vill poängtera att mitt svar blir något generellt då jag inte har inblick i vad som stadgas i testamente, hur mycket boet var värt när din hustru avled, och hur mycket företaget är värt. Sammanfattningsvis ingår företaget i boet efter dig när du avlider. Äger du hälften av företaget ingår den andelen i kvarlåtenskapen efter dig. Det kan vara möjligt att testamentera bort företaget, under förutsättning att det inte kränker något av dina barns laglott eller den hälft av boet som är hänförlig till din avlidna hustru.

Min rekommendation är att du anlitar en jurist som går igenom ditt ärende. Juristen kan gå igenom hur tidigare testamente ser ut, hur stort boet var när din hustru avled och eventuellt hjälpa dig att skriva ett testamente avseende företaget. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälpliga med detta. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98667)