Kan jag testamentera bort min fastighet till mina fyra barn, varav två är särkullbarn?

2020-10-07 i Testamente
FRÅGA
Kan jag som gift med särkullsbarn och två bröstarbvingar min fastighet som jag äger till 100% skriva testamente att mina samtliga barn ärver var sin fjärdedel av fastigheten med rätten att mina särkullsbarn attlösa ut bröstarvingar, och maka erhåller basbelopp,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som tolkar din fråga äger du en fastighet till 100%, du är gift och fyra barn (två särkullbarn och två barn inom äktenskapet). Du undrar nu om du kan skriva ett testamente att samtliga barn ärver vars en fjärdedel av fastigheten med rätten att dina särkullbarn löser ut bröstarvingarna och att din fru erhåller basbelopp.

Det ska inledningsvis poängteras att samtliga dina barn är bröstarvingar efter dig (jfr 2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB), bara det att det finns skillnader i när de har rätt att få ut sitt arv. Utgångspunkten för den legala arvsordningen (när det inte finns testamente) är att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt medan barn inom äktenskapet får vänta tills den efterlevande maken avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Eftersom du är gift ska det göras en bodelning när du avlider (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendomen är enskild om den gjorts till sådan genom t.ex. ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Att du äger fastigheten till 100% innebär således inte att du kan testamentera bort hela (om du inte har annan egendom som kan ingå i bodelningen). I annat fall krävs det att fastigheten är din enskilda egendom. Om egendomen är din enskilda kan du i princip testamentera bort den som önskar.

En bröstarvinge har enligt ärvdabalkens regler alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (dvs. det bröstarvingen skulle ärvt om det inte funnits något testamente). Utgår vi från att det endast finns enskild egendom i form av fastigheten skulle det innebära att din fru ärver 2/4 (hälften) med fri förfoganderätt och att dina särkullbarn ärver 1/4 var. Med testamente innebär det i sådana fall att barnen ärver 1/4 var. En sådan uppdelning kränker inte någon bröstarvinges laglott och går att genomföra (under ovan givna omständigheter). Ärver barnen fastigheten med 1/4 var innebär det ett samägande. Om du inte skriver några villkor i testamentet kommer förpliktelserna dem emellan att styras utifrån samäganderättslagen. Det är dock fullt möjligt att ställa upp villkor, t.ex. att den delägare som vill sälja sin andel måste hembjuda den till de andra arvingarna först till ett visst pris.

Om du testamenterar bort all din egendom till dina barn har din fru ändå rätt att, tillsammans med den egendom hon får ut i eventuell bodelning, eller genom hennes enskilda egendom, få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. Skulle all er egendom utgöra enskild egendom har din fru således rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. Har hon enskild egendom som täcker upp det har hon inte rätt att ta del av din egendom, har hon mindre har hon rätt att få ut egendom upp till det värdet. Rätten att få ut fyra prisbasbelopp går före testamente och eventuella särkullbarn och kan inte avtalas bort (jfr 3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

I ditt fall kan jag inte ge mer än ett förhållandevis generellt svar enligt ovan. För ett mer korrekt svar behöver ägandeförhållanden, äktenskapsförord m.m. gås igenom. Det är dock inte omöjligt att det är möjligt att upprätta ett testamente som faller ut så som du önskar. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av att upprätta testamente och hjälper dig gärna vidare. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?