Kan jag testamentera bort min bostadsrätt till mina barnbarn?

2018-09-16 i Testamente
FRÅGA
Jag har tre söner. Kan jag testamentera min bostadsrätt i HSB till mina sex barnbarn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel kan man testamentera bort sin egendom till vem man vill. Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av två vittnen. Testamentet ska då gälla precis som testatorn har skrivit.

Oavsett eventuellt testamente har dock testatorns barn alltid rätt att ärva sin laglott. Laglotten är hälften av vad barnen skulle ha ärvt om det inte hade funnits något testamente. Om du vill testamentera bort din bostadsrätt till dina barnbarn måste du alltså ha i åtanke att dina barn alltid har rätt att klandra testamentet för att kunna få ut sin laglott. Om barnen får ut sin laglott trots att du har testamenterat bort bostadsrätten till någon annan kan de dock inte inkräkta på testamentet.

Det du också bör ha i åtanke är att ägare till en bostadsrätt måste godkännas av bostadsrättsföreningen, även om överlåtelsen sker genom testamente (se 6 kap 1-2 §§ BRL). Detta innebär att dina sex barnbarn måste godkännas som medlemmar av bostadsrättsföreningen för att sedan få utnyttja bostadsrätten. Om barnbarnen endast ska ärva bostadsrätten för att kunna sälja denna behöver de dock inte bli medlemmar för detta.

Sammanfattningsvis går det som huvudregel bra att testamentera bort din bostadsrätt till dina sex barnbarn. Om du inte har tillräckligt mycket "annan" egendom och dina barn inte får ut sin laglott har de dock rätt att klandra testamentet för att få ut denna. I så fall ärver barnen så mycket av bostadsrätten att de kommer upp i sin laglott, sen går de eventuella "resterna" till dina barnbarn. Barnbarnen kan behöva bli medlemmar i bostadsrättsföreningen för att kunna utnyttja denna.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2085)
2019-03-22 Vad är det för skillnad mellan att godkänna, ta del av och att godkänna ett testamente med förbehåll för sin laglott?
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente

Alla besvarade frågor (66969)