Kan jag stämma för att min make påstår att jag inte skrivit på skilsmässopapper?

2018-01-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min make har skickat en stämning på mig där han påstår att jag inte velat skriva på papper ang skilsmässa. Han har inte gett mig papper eller ens diskuterat det med mig överhuvudtaget. Huset ligger ute på försäljning men han har inte pratat med mig sedan 15 dec om något.då det bestämdes att vi skulle gå skilda vägar. Jag vill stämma honom pga att hans version instämmer. Kan jag göra det är min fråga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte helt klart i din beskrivning vad din make har skickat till dig. Svaret på frågan beror lite på om han själv har skickat ett hot om stämning eller om du har delgivits en stämning från en domstol.

Stämning och ansökan om skilsmässa

Det kan vara så att din make har skickat in ansökan om skilsmässa till tingsrätten på egen hand. Är makar överens om att de vill skiljas kan de ansöka gemensamt om skilsmässa. Då upplöser domstolen äktenskapet direkt med undantag för vissa fall när upplösningen ska föregås av en betänketid (Äktenskapsbalken, ÄktB, 5 kap. 1 §). Om makarna inte är överens kan en make själv ansöka om äktenskapsskillnad. Då måste man ha en betänketid innan äktenskapet upplöses (ÄktB 5 kap. 2 §).

Det sistnämnda, när en person enskilt ansöker om skilsmässa, är en typ av stämning. Då kommer domstolen delge den andra maken (de utfärdar en stämning). I samband med det ber domstolen den delgivna maken att svara och berätta om de antingen går med på skilsmässan eller inte. Om maken går med på det kan äktenskapet upplösas, om inte kommer domstolen ändå upplösa äktenskapet efter att betänketiden gått ut.

Hot om stämning och stämning på annan grund eller annat yrkande

Det kan vara så att din make hotar om att stämma dig eller redan har försökt göra det men yrkar på något annat. Det betyder att han t. ex. stämmer dig med syfte att få någon slags ersättning och hävdar att grunden till det är att du inte har skrivit på några skilsmässopapper. Utifrån vad du beskriver verkar det inte finnas någon grund för ett sånt yrkande. Även om det din make hävdar var sant skulle det inte spela någon roll, eftersom du inte måste gå med på en skilsmässa. Den kan drivas igenom ändå.

För att kunna kräva ersättning från någon krävs det i de flesta fall att någon medvetet eller genom vårdslöshet har orsakat person- eller sakskada, alternativt ekonomisk skada. Visserligen kan det vara mycket förolämpande att bli anklagad för att inte samarbeta i en skilsmässa, men det är inte något som orsakar en skada man kan stämma för.

Sammanfattning och råd

Är det så att din make har sökt om äktenskapsskillnad själv och du har fått reda på det via domstol har du två val. Du kan acceptera det eller inte. Resultatet kommer alltid vara att domstolen till slut meddelar att skilsmässan har gått igenom, men det kan bli en betänketid först. Att din make har hävdat att du inte samarbetar i samband med det här är inte grund för att du ska kunna stämma honom, men det kommer inte heller påverka någonting i domstolens beslut. Hur du agerar beror alltså på om du vill eller inte vill godta makens ansökan om skilsmässa.

Det kan dock vara så att din make har försökt stämma dig på någon annan grund och ber om någon form av ersättning. Detta framgår inte klart i din fråga. Det framgår inte heller om du har fått meddelandet från honom, via en jurist eller har delgivits det av en domstol. Jag kan därför inte säga säkert om hans stämning kan leda till någon domstolsprocess och vad konsekvenserna då kan bli.

Är det något av det sistnämnda som hänt rekommenderar jag att du antingen bokar tid med en jurist för rådgivning eller ställer ytterligare en fråga med fler omständigheter. Du kan boka tid med Lawlines jurister här. Vill du ställa en till fråga till Lawline gör du det här.

Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98546)