Kan jag som delägare sätta stopp för en tvångsförsäljning?

2020-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo sedan 14 år skall separera. Vi har två barn, 6 och 11 år. Vi äger en bostadsrätt ihop utanför Stockholm. Vi har skrivit ett samboägaravtal där vi frånsäger lägenheten bodelning, då min sambo gick in med mer pengar än mig som hon då ska ha tillbaks vid en försäljning. Hon gick in med 130.000 kr, jag med 30.000 kr. Lägenheten kostade 3,2 milj.Min sambo vill sälja lägenheten omgående. Den är just nu värd ca 200.000 kr mindre än vad vi köpte den för, och jag är arbetslös med noll besparingar. Jag kommer inte kunna få en ny bostad kring Stockholm pga min situation. Inte nu. Vi flyttade upp hit för 2 år sedan och jag står inte i bostadskö för hyresrätt.Kan min sambo tvinga fram en tvångsförsäljning via tingsrätten? Kan jag få anstånd? I så fall, hur lång tid brukar allt detta ta? Att få tid hos tingsrätten och hur lång tid brukar anstånden ligga på?Kan en bodelning, om min sambo tvingar fram en sådan och banken säger att ingen av oss kan äga bostaden enskilt.. tvinga fram en försäljning genom att ha högre tyngd än synnerliga skäl för uppskov vid en tvångsförsäljning vid tingsrätten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du och din sambo har en samägd bostadsrätt, men som inte tagits med i bodelningen. Om ni inte gemensamt kan komma överens om att sälja bostaden kan din sambo ansöka om tvångsförsäljning. Möjligheten att tvinga fram en försäljning av gemensam bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. En delägare kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när den eller de andra delägarna motsätter sig en ordinär försäljning (6 § Samäganderättslagen).

Tvångsförsäljning kan i vissa fall stoppas om delägaren eller delägarna kan visa att synnerliga skäl föreligger. Svenska domstolar har tillämpat rekvisitet synnerliga skäl mycket restriktivt. Det innebär att det krävs att det föreligger väldigt särskilda omständigheter för att detta skulle beviljas. I praxis har det till exempel förelegat synnerliga skäl att få anstånd med tvångsförsäljningen vid särskilt dåligt konjunkturläge eller om det finns andra förhållanden som skulle göra försäljningen förlustbringande (NJA 1974 s. 490). Det har vidare uttalats att i vissa fall kan sociala skäl vägas in för att ge anstånd med försäljningen.

Sammantaget innebär det ovan anförda att det finns mycket begränsade möjligheter för dig att beviljas ett anstånd om din sambo ansöker om tvångsförsäljning. Det är du som motsätter dig en tvångsförsäljning som måste bevisa att synnerliga skäl föreligger.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1165)
2021-04-09 Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
2021-04-06 Utmätning av frus bostad
2021-04-02 Granne i bostadsrätt bryter mot stadgarna
2021-03-31 Är det en "störning" att det låter när det regnar?

Alla besvarade frågor (91059)