FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad01/03/2019

Kan jag skydda min egendom inför en skilsmässa?

Om jag vill planera tillgångar innan skillsmässa, funkar det att t ex. satsa i form av skuldbrev hos något företag? Vist borde det vara nästan osynlig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i ett äktenskap är att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods vilket ska ingå i en bodelning mellan makarna. Mot den bakgrunden finns det även skyddsregler som ska hindra att den ene maken gör sig av med giftorättsgods för att inte behöva inkludera det i bodelningen.

Av 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken framkommer att om den ena maken utan den andre makens samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.

För att det ska räknas som i inte obetydlig omfattning ska det röra sig om ett värde som i relation till din egendom är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). Om du exempelvis har giftorättsgods till ett värde av 500.000 kronor och har gett bort mer än 50.000 kronor totalt kan det anses vara en minskning i inte obetydlig omfattning. Värdet av flera transaktioner kan sammanräknas, det behöver således inte röra sig om en enda stor överföring. Summan av gåvorna kommer att räknas in i bodelningen som om de fanns kvar och sedan dras de bort från din andel.

Som svar på din fråga innebär det att om du försöker placera tillgångar genom skuldebrev för att "skydda" egendom inför en förestående skilsmässa finns det en risk att det ligger dig till last och ändå räknas med i bodelningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?