Kan jag skriva testamente trots att jag är gift?

2020-03-29 i Testamente
FRÅGA
Kan man skriva testamente själv fastän man är gift ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finner du i ärvdabalken (ÄB). Är du över 18 år (finns undantag gällande upprättande av testamente till förmån för 16 åringar enligt 9 kap. 1 § ÄB, men det är inte lagligt att gifta sig innan 18 år enligt 2 kap. 1 § äktenskapsbalken) kan du upprätta ett giltigt testamente avseende din egna egendom så länge detta görs enligt formkraven, (10 kap. 1-4 §§ ÄB). Formkraven för ett giltigt testamente är:

1. Skriftligt

2. Undertecknat av testatorn (den som testamenterar)

3. Bevittnat av två vittnen (krav ställs upp för att kunna vara vittne) som bestyrker handlingen genom att skriva under.

Du kan själv skriva ett giltigt testamente, förutsatt att formkraven ovan uppfylls. Det finns alltså inga regler som säger att ni som gifta måste skriva ett gemensamt testamente.

Arvsrätten för makar

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder genast, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut, (3 kap. 1 § 1 st ÄB).

Tänk även på att ett testamente kan bli utan verkan i den delen det skulle strida mot reglerna om basbeloppsskydd för makar, (3 kap. 1 § 2 st ÄB). Basbeloppsregeln innebär att en efterlevande make (alltså din make om du skulle gå bort) har rätt till fyra gånger prisbasbeloppet (det blir sammanlagt 189 200 kr år 2020) från den avlidnes giftorättsgods. Om den efterlevande maken inte får ut den summan vid bodelningen (räknat tillsammans med dennes eventuella enskilda egendom) så har maken rätt att från ditt giftorättsgods få ut en summa upp till 189 200 kr.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2839)
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?
2021-05-09 Kan jag testamentera bort allt?

Alla besvarade frågor (92143)