Kan jag skriva ett testamente för att se till att min exman inte ärver mig?

2019-06-27 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är frånskild med två barn, som alltså kommer att ärva mig. Kan jag genom testamente styra vad som händer med deras arv efter mig så att om någon av dem avlider före sin pappa ärver det andra syskonet och inte pappan?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så vill du att dina barn ärver dig när du går bort, medan du inte vill att din exman ärver dig om något av barnen skulle avlida före honom.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), som innehåller regler om arv och testamente.

Den legala arvsordningen avgör vilka som ärver

I Sverige finns det en legal arvsordning (2 kap. ÄB). Den anger vilka som ärver när en person har gått bort. Den legala arvsordningen gäller alltid som huvudregel – det behövs alltså inget testamente för att arvet ska fördelas enligt dess regler.

Ett testamente kan exempelvis användas då en person inte vill att den legala arvsordningen ska avgöra hur personens arv fördelas.

Dina barn ärver dig

Precis som du säger kommer dina barn att ärva dig när du går bort, enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). De kommer att få dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Din exman kan inte ärva dig

Din exman kan inte ärva dig, eftersom ni inte är gifta längre. Det är endast makar som ärver varandra enligt lag (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Därmed behöver du inte vara orolig för att han skulle ärva dig, om något av era barn avlider före honom. Du behöver inte heller skriva något testamente för att vara säker på att han inte ärver något.

Arvsordningen förändras om något av barnen avlider

Om något av barnen avlider kommer arvsordningen efter dig att förändras. Vilken förändring som sker beror på om barnet hade egna barn.

Om barnet hade egna barn

Om ditt barn hade egna barn kommer de att ärva dig istället (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Arvsrätten efter dig går alltså vidare från dina barn till deras barn – dina barnbarn.

Om även barnets barn är avlidna, ärver barnets barnbarn. På så sätt fortsätter arvsrätten att förflyttas framåt till nästa generation.

Jag ska ge dig ett exempel. För att göra exemplet tydligare kommer jag att kalla dina barn för barn A och barn B.

Exempel: Barn A avlider. Barn A hade egna barn, som är dina barnbarn. När du går bort ärver barnbarnen hälften av arvet. Barn B, som fortfarande lever, ärver den andra hälften.


Om barnet inte hade egna barn

Om ditt barn inte hade egna barn, kommer det andra syskonet att ärva allt efter dig (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Exempel: Barn A avlider. Barn A hade inga egna barn. Barn B lever fortfarande. När du går bort ärver barn B hela arvet själv.


Sammanfattning

Din exman har inte rätt att ärva dig, eftersom det bara är gifta makar som ärver varandra.

Så länge du vill att dina barn eller barnbarn ska ärva dig, behöver du inte skriva något testamente. Den legala arvsordningen gäller automatiskt och ger dem ensam arvsrätt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2491)
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?
2020-05-30 Skriva nytt testamente om man är sjuk?
2020-05-30 Vad gör testamentet giltigt?

Alla besvarade frågor (80581)