Kan jag skjuta upp barnens laglott?

2019-11-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Kan man ,via testamente, skjuta upp barnens laglott efter förälders bortgång ?Gäller ju särkullbarn, som ju ärver direkt i alla fall laglotten, halva arvslotten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt svensk rätt har alla barn rätt till sin del av arvet, sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Man kan via testamente överlåta all kvarlåtenskap till exempelvis sin make. Men det förhindrar inte särkullbarnets möjlighet att jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott. Det krävs dock att särkullbarnet faktiskt jämkar testamentet för att få ut laglotten (7 kap. 3 § ÄB).

Ett annat alternativ om du skulle vara gift, är att fråga om särkullbarnet vill avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarnet kommer då att få ut sin del av arvet då den efterlevande maken gått bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll