Kan jag skilja mig i Sverige trots att jag bor på Filippinerna?

2019-11-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vi gifte oss på Filippinerna, där skilsmässa inte är tillåtet. Vi är båda dubbla medborgare och har båda bott i Sverige under längre tid, men vi bor numera (åtskilda) på Filippinerna. Kan vi skilja oss i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Du skriver i din fråga att du och din maka är "dubbla medborgare". Jag förstår inte riktigt vad det här innebär, men jag utgår ifrån att det innebär att både du som den du är gift med är medborgare i såväl Sverige som Filippinerna. Jag kommer också att anta att ni för närvarande har hemvist i Filippinerna, och att det ursprungliga giftermålet i Filippinerna inte är behäftat med några fel.

Svensk domstol är behörig att ta upp en ansökan om äktenskapsskillnad från er

Regler om svensk domstols behörighet vid äktenskapsskillnad i internationella situationer finns i första hand i den så kallade Bryssel II-förordningen.

Av artikel 3.1b i Bryssel II-förordningen framgår att en domstol i en medlemsstat inom EU vari båda makarna är medborgare, är behörig att ta upp en ansökan om äktenskapsskillnad.

Såsom jag förstår din fråga, är såväl du som din maka svenska medborgare. Detta innebär att svensk domstol är behörig att ta upp en ansökan om äktenskapsskillnad såväl från dig som från din fru, som en gemensam ansökan från er båda. Svensk domstol kommer vidare med relativt god sannolikhet att pröva en ansökan enligt svensk lag (3 kap. 4 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap).

Svaret på din fråga är alltså ja, om de premisserna du angett ovan stämmer så kan du och din maka skilja er i Sverige, fastän ni inte bor här. Du bör dock samtidigt ha i åtanke att det är en helt annan fråga huruvida Filippinerna, som enligt din utsaga inte tillåter skilsmässa alls, kommer att tillerkänna ett eventuellt svenskt skilsmässobeslut verkan i Filippinerna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller om jag missförstod dig får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (934)
2020-08-10 Vad händer med makes skulder vid skilsmässa?
2020-08-10 Den make som ska utge egendom vid skilsmässa väljer vilken egendom som ges
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82718)