FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/05/2021

Kan jag själv bestämma vad som händer med min kropp när jag dör?

Vad händer med min kropp om jag dör?

Kan jag innan ev. Dödsfall neka anhöriga rätten att ha bestämmanderätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras till viss del i begravningslagen. Huvudregeln i svensk rätt gällande gravsättning och kremering är att den avlidnes önskan om kremering och gravsättning såvitt möjligt ska följas av anhöriga eller närstående eller de som annars ordnar med gravsättningen. (5 kap. 1 § begravningslagen). Alltså ska den avlidnes önskan vara vägledande. Dock är det inte straffbelagt att avvika från vad den avlidne önskat, men kyrkogårdsmyndigheten bör försöka övertala de anhöriga att ta hänsyn till den avlidnes önskemål om kyrkogårdsmyndigheten skulle uppmärksammas på att den avlidnes vilja inte följs (se prop. 1990/91:10 s. 93). Om du har gjort din vilja känd för dina anhöriga ska denna vilja respekteras. Du skulle också kunna vända dig till en begravningsbyrå för att dokumentera din önskan om hur din kropp ska behandlas. Detta blir inte ett juridiskt bindande dokument, men kan fungera som vägledning för dina anhöriga ifall du dör.

Om du skulle vilja att vävnader och organ doneras efter din död kan du anmäla dig till donationsregistret för att vara säker på att din vilja kommer till vårdens kännedom. Anmälan sker i så fall på Socialstyrelsens hemsida. Du kan även berätta för dina närstående om detta skulle vara din vilja.

Jag hoppas att detta svar var till din hjälp! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Saga SthenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000