FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/02/2019

Kan jag sälja mitt och min mans hus?

Hejsan!

Jag och min man bor i en villa och jag känner att vi inte får ihop vardagen i huset. Min man jobbar borta under veckorna och jag är hemma ensam med barn och husdjur och känner att jag varken orkar eller hinner sköta det på rätt sätt. Jag vill sälja huset, men min man vill inte.

Hur ser det ut juridiskt då vi båda står som ägare, kan jag ändå sälja huset, eller måste vi vara överens? Kan jag "tvinga" honom att köpa ut mig? Eller sitter jag fast?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars egendom finns i äktenskapsbalken.

En make får inte utan den andre makens samtycke avhända sig fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). Det innebär att för att du ska kunna sälja huset krävs att du har samtycke från din man.

Om din man inte ger samtycke till försäljningen kan du ansöka om tillstånd av domstol att sälja din del av fastigheten (7 kap. 8 § äktenskapsbalken). Domstolen kan lämna tillstånd till åtgärden när samtycke saknas oavsett av vilken anledning maken inte samtycker. Domstolen bör lämna tillstånd till försäljningen så länge maken som inte samtycker inte har något godtagbart skäl för att inte samtycka. Du ansöker om tillstånd till den tingsrätt som finns där ni bor.

Om du får tillstånd av domstolen enligt bestämmelsen ovan att sälja din del av fastigheten har du också möjlighet att ansöka hos domstolen om försäljning av hela fastigheten på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen).

http://lawline.se/boka kan du kontakta Lawlines jurister för att få vidare råd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000