Kan jag resa utomlands med vårt barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2017-11-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har delat vårdnad på min son som är 4 år med pappan. Han vill ta med honom utomlands till det landet han har bott och är uppväxt i. Jag är rädd att han ska stanna kvar där med sonen och ändå kräver han från mig att jag måste låta min son åka med honom. Sonen har bara svensk medborgarskap men pappan har två. Både svensk och isralisk i.om att pappan är därifrån.Hur kan jag få bekräftelse att min son kommer tillbaka?Tack på förhand. Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Båda måste vara överens

Ni som gemensamma vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör er sons personliga angelägenheter. Ni ska i takt med er sons stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till hans synpunkter och önskemål (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken). Rätten att bestämma i frågor är ömsesidig vid gemensam vårdnad. I vissa fall kan en vårdnadshavare undantagsvis ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid om barnets bästa uppenbarligen kräver det. En resa till utomlands omfattas inte av det undantaget. Det betyder att en av er inte ensam kan besluta att resa med barnet utomlands utan att ha den andra vårdnadshavarens samtycke till det.

Vårdnadsutredning

Vårdnaden över er son kan övergå från att vara gemensam till att enbart anförtros dig. Detta kan beslutas av domstolen efter en prövning på begäran av dig (6 kap. 5 § föräldrabalken). Din begäran sker i form av en ansökan till domstol. Prövningen tar då ställning till era handlingar som vårdnadshavare och hur det förhåller sig till det absolut viktigaste, barnets bästa (jfr. artikel 3 i FN:s barnkonvention). En vårdnadsutredning upprättas av Socialnämnden (familjerätten) och den utgår från barnets behov av att ha kontakt med och känna samhörighet med båda föräldrarna. Mot detta väger man in risken för att barnet ska utsättas för övergrepp, bli bortfört eller fara illa på andra sätt. Utredningen har stor tyngd för domstolens beslut.

Akut beslut om vårdnad

Många gånger är det nödvändigt att tingsrätten redan interimistiskt fattar beslut i vårdnadsfrågor. Interimistiskt beslut innebär att domstolen meddelar ett beslut som gäller i avvaktan på ett slutligt beslut, oftast i akutfall. Innan ett interimistisk beslut tas får en vårdnadshavare som påverkas negativt av beslutet oftast inte tillfälle att yttra sig. Efter ett interimistiskt beslut tas påbörjas vårdnadsutredningen. Ett fall som kan föranleda ett interimistiskt beslut kan vara att det framkommit misstankar om våld eller andra övergrepp som inte kan lämnas utan avseende och det finns anledning anta att ett interimistiskt beslut om vårdnad, boende eller umgänge behövs för att barnet inte skall fara illa. Ett annat fall kan vara att det finns risk för att barnet olovligen kommer att föras bort.

Vad händer om man reser med barnet utan andra vårdnadshavarens lov?

Om en vårdnadshavare utan den andra vårdnadshavaren samtycke reser med ett barn till ett annat land finns alltså en allvarlig risk att den vårdnadshavare som olovligen rest med barnet förlorar vårdnaden genom ett interimistiskt beslut av tingsrätten. Tingsrätten kan besluta om vårdnad på eget initiativ (ex officio) men oftast krävs att ett ärende anhängiggörs av att en vårdnadshavare ansöker om ensam vårdnad hos domstolen. Det är svårt att bevisa att en vårdnadshavare ska resa utomlands med sitt barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Det är mycket enklare att bevisa när det väl skett. Interimistiskt beslut av detta slag tas däremot när det finns en risk att barnet olovligen kommer att föras bort. Domstolen kan meddela ett interimistiskt beslut innan den andra vårdnadshavaren reser med barnet.

Ditt fall

Eftersom vårdnadsfrågor är väldigt känsliga och många gånger kan leda till en inte obetydlig inskränkning i någons liv, ska detta alternativ endast användas om det är akut och inte går att lösa på annat sätt. Israel är för närvarande ett land som finns med i listan på länder som Utrikesdepartementet avråder svenska medborgare att resa till. Som du säger är han även fast besluten att resa med er 4 åriga son utan ditt samtycke till ett tämligen osäkert land och menar att du måste låta honom göra det. Det kan därför vara mer akut än vanligt. En bekräftelse på att han inte kommer att resa med ditt barn kan vara i form av att han avstår från att utan ditt samtycke resa med er son på grund av den uppenbara risken att förlora vårdnaden eller boende som en sådan olovlig handling oftast leder till. Eftersom jag inte vet så mycket om er situation och det handlar om ett känsligt ärende så är det svårt att för mig att vägleda dig mer än såhär. Kom ihåg att alltid ha barnets bästa i åtanke vad du än bestämmer dig för att göra.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95727)