Kan jag önska särskild vårdnadshavare om jag avlider vid ensam vårdnad?

2020-03-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad över mitt barn 18 månader gammalt. Hens biologiska pappa har erkänt hen som sin och undertecknat nödvändiga papper för detta, men inte för barnet eller i sociala sammamhang erkänt barnet som sitt. Barnet bor sedan födsels enbart hos mig och träffar enbart sin biologiska pappa någon timmar då och då och enbart i mitt sällskap.Om nått skulle hända mig hade jag önskat att mitt barn skulle få växa upp tillsammans med sina kusiner, hos sin moster och morbror och nära sin mormor. Hur går jag tillväga för att ordna med detta rent juridiskt? Tack på förhand för ert svar.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Barnets bästa är alltid avgörande

Barnets bästa är alltid utgångspunkt när det gäller beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Enligt 6 kap. 2 a § framgår vad som särskilt beaktas:

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om förälder med ensam vårdnad avlider, kan vårdnaden anförtros en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare

Enligt 6 kap. 9 § 2 stycket framgår att om barnet står under vårdnad av en förälder och den föräldern dör ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern, eller om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Det innebär att det som huvudregel är den andre föräldern som får vårdnaden om barnet. Detta är under förutsättning att den andra föräldern ansöker om det och att hen är lämplig med utgångspunkt i barnets bästa.

Du kan önska särskild vårdnadshavare om du avlider genom att namnge dem i ditt testamente

Av 6 kap. 10 a § 4 stycket framgår att om en av föräldrarna gett till känna vem de önskar som vårdnadshavare ska denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Om vårdnadshavare förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Du kan således skriva i ditt testamente att du önskar särskilda vårdnadshavare för det fall du skulle avlida genom att namnge vem du önskar och att det är din yttersta vilja att dessa förordnas.

Den eller de personer du önskar kan du namnge i ditt testamente och där gäller reglerna för ett vanligt testamente enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken:

- testamentet ska vara undertecknat och skriftligt utformat,

- två vittnen som bevittnar testamentet

- vittnena ska närvara samtidigt (ska ha kännedom om att det är ett testamente de bevittnar men behöver dock inte veta dess innehåll).

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3546)
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?

Alla besvarade frågor (86530)