Kan jag neka bodelning om min sambos ombud har bristande juridiska erfarenheter?

2018-01-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vid en bodelning mellan mig och min sambo vill hon skicka ett ombud som representerar henne. Om hennes ombud inte har en fullständig inventarieförteckning över det gemensamma bohaget och bristande juridiska kunskaper i vad som gäller vid bodelning. Kan jag då neka en bodelning just då och kräva ett juridiskt utbildat ombud om inte sambon själv vill göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så är ombudet, som din sambo skickat, inte en juridiskt utbildad bodelningsförrättare, utan en privatperson. Med tanke på att ombudets funktion är att representera din sambo i hennes frånvaro, så äger du samma rätt att anlita en bodelningsförrättare som annars. Du har enligt lagen rätt att begära en bodelningsförrättare om det är så att du och din sambo inte kan komma överens om bodelningen, vilket jag ser är fallet hos er, 17 kap. 1§ Äktenskapsbalken. Ansökan om bodelningsförrättare gör du hos Tingsrätten.

Viktigt att komma ihåg är att om du skulle bli missnöjd med bodelningen efter bodelningsförrättarens bedömning så har du rätt att klandra bodelningen inom fyra veckor från det att den delgivits dig, 17 kap. 8§ Äktenskapsbalken. Gör du det inte inom denna tid förlorar du din talan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?