FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/07/2022

Kan jag lagligt filma personer på allmän plats och publicera filmen på sociala medier?

Kan jag lagligt filma vid en vägkorsning där folk inte stannar vid stopptecken / stoppmärket? Kan jag även lagligt lägga ut den filmen på Facebook, även om de kan identifieras?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
I regel är det tillåtet att filma annan utan att fråga om tillåtelse. Detta gäller även möjligheten att fritt förfoga över inspelningen, genom att exempelvis lägga ut filmen på facebook.

Kränkande fotografering
Brottsbalken innehåller emellertid vissa bestämmelser som inskränker denna frihet. Till exempel får du inte filma någon i smyg utan tillstånd om personen inte befinner sig på allmän plats, det vill säga så kallad kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken, BrB). En vägkorsning är emellertid allmän plats, vilket innebär att kränkande fotografering inte kan komma i fråga. 

Ofredande
Trots allmän plats kan det emellertid vara brottsligt att filma om sättet man filmar på är brottsligt. För det fall att du är hänsynslös i ditt filmande eller på annat sätt utsätter personerna för störande kontakter och det är ägnat att kränka personernas frid på ett kännbart sätt kan du göra dig skyldig till brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Detta bör inte kunna komma i fråga i ditt fall, förutsatt att du helt enkelt endast filmar vägkorsningen.

Förtal
Förtal innebär att utpeka annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt, alternativt att lämna uppgift ägnad att utsätta personen för andra missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Om filmen du publicerar har ett innehåll som kan bidra till andra missaktning på ett sätt som allmänheten kan ta del av (vilket är fallet på sociala medier), samtidigt som ditt syfte är att skada personernas anseenden, kan ditt agerande innebära förtal. 

Om du således filmar personerna som inte stannar och publicerar detta med syftet att utpeka personerna som brottsliga eller klandervärda i sina levnadssätt eller utsätta personerna för andra missaktning, riskerar du begå brottet förtal.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”