Kan jag kräva en omfördelning två år efter vår bodelning?

2019-03-09 i Bodelning
FRÅGA
Jag skilde mig för två år sen och gjorde bodelning själva.Men då rörde vi inte min mans företag och pensionssparande.Kan jag ta anspråk på det nu? eftersom jag såg att vi har aldrig registrerat äktenskapsförord hos skatteverket.Och om det ja,hur gör jag ?mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din man bodelade efter er skilsmässa, men att du nu undrar om du kan kräva att få ta del av din mans egendom som ni valde att inte inkludera i bodelningen. De relevanta reglerna som jag kommer att hänvisa till i mitt svar hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Skillnaden mellan ett äktenskapsförord och ett bodelningsavtal

Inledningsvis vill jag klargöra vad skillnaden mellan ett äktenskapsförord och ett bodelningsavtal är och varför det är viktigt för dig att känna till skillnaden.

Ett äktenskapsförord är ett avtal som ni ingått innan eller under äktenskapet, där det framgår hur ni vill att er egendom ska fördelas i händelse av en framtida skilsmässa. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (ÄktB 7:3).

Ett bodelningsavtal är en handling som ni upprättar när ni gör själva bodelningen (ÄktB 9:5). I bodelningsavtalet ska det helst framgå hur ni valt att fördela er egendom och att ni inte kan ställa några krav på varandra i framtiden. Avtalet ska vara underskrivet av er båda. Ett bodelningsavtal kan registreras hos Skatteverket, men det är inget krav för att det ska vara giltigt.

När du skriver att ni inte hade något äktenskapsförord registrerat hos Skatteverket så förstår jag det som att du menar att ni inte i förväg hade bestämt att din mans pension och företag skulle hållas utanför delningen. Om ni upprättade ett bodelningsavtal så behöver detta dock inte ha registrerats hos Skatteverket för att vara bindande.

Makar kan bestämma själva hur de vill fördela sin egendom

En bodelning ska alltid göras efter att ett äktenskap upplöses (ÄktB 9:1). Det är fullt möjligt att bodela själva och komma överens om hur er egendom ska fördelas. Det finns alltså alla möjligheter att frångå den likadelning som är utgångspunkten enligt lag (ÄktB 11:3). Om ni valde att inte dela din makes företag och hans pensionssparande så är det alltså okej, så länge ni båda var med på att det skulle ske på det sättet.

En bodelning fungerar som ett avtal och är alltså bindande. För att säkerställa att bodelningen är slutgiltig så måste makar upprätta ett bodelningsavtal, som jag nämnde ovan. Bodelningsavtalet är en skriftlig bekräftelse av er överenskommelse, och kravet på att avtalet ska vara skriftligt och undertecknad av båda parter är till för att förhindra förhastade avtal och bidra till att undvika tvister i framtiden. Handlingen ska helt enkelt fungera som ett bevismedel. I och med avtalet så är också bodelningen genomförd.

Har ni ett giltigt bodelningsavtal så uttrycker det att ni var överens om att din makes pensionssparande och hans företag skulle undantas från delningen. Detta avtal är bindande och kan inte brytas ensidigt. Det innebär att du och din man måste vara överens om att du ska få ta del av hans egendom för att detta ska vara möjligt.

Möjligheter att få bodelningsavtalet ogiltigförklarat

De möjligheter som finns att tillgå är att försöka få avtalet ogiltigförklarat på någon av grunderna i Avtalslagens (AvtL) 3 kap. Då krävs dock att din man på ett eller annat sätt svikligen förlett dig till att skriva på avtalet (AvtL 30 §). Detta skulle du kunna hävda om du på något sätt blivit lurad av din man på ett sätt som är till stor nackdel för dig, och han gjorde det med avsikt. Att åberopa den här ogiltighetsgrunden är dock svårt, eftersom den i allmänhet tolkas restriktivt av domstolar.

Om ni inte upprättat ett bodelningsavtal

Jag ser däremot att det finns större möjligheter för dig att begära en omfördelning om ni inte har något bodelningsavtal. Det finns nämligen ingen tidsgräns som en bodelning måste göras inom, och om det saknas bevis (i form av ett bodelningsavtal) över att ni varit överens om fördelningen så kan du hävda att motsatsen istället är sann – att ni inte var överens om hur egendomen skulle fördelas. Du kan då begära att en bodelningsförrättare utses av tingsrätten som sedan hjälper er att dela egendomen enligt lag istället (ÄktB 17:1).

Utgångspunkten enligt lag är att allt giftorättsgods ska ingå i delningen, det vill säga all er egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7:1 och 10:1). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom en föreskrift i arv, gåva eller testamente (ÄktB 7:2). Eftersom ni inte har något äktenskapsförord, och åtminstone pensionssparande inte är någonting som typiskt sett ärvs eller fås i gåva så bör din makes företag och pensionssparande som utgångspunkt ses som giftorättsgods – och ska därmed ingå i bodelningen.

Sammanfattningsvis

När man gör en bodelning själv så ska man upprätta ett bodelningsavtal där det helst ska framgå hur egendomen fördelats och att makarna inte har några framtida krav på varandra efter att avtalet signerats och egendomen fördelats i enlighet med avtalet. Avtalet är giltigt och bindande även om det inte är registrerat hos Skatteverket, vilket gör att det är mycket svårt att kräva någonting mer i efterhand. Den möjligheten som kan finnas i det här läget är att försöka få avtalet ogiltigförklarat genom att hävda att din man svikligen förlett dig till att gå med på en fördelning som var till stor nackdel för dig. Som jag nämnde krävs det dock i regel ganska bedrägligt beteende för att det här argumentet ska vara framgångsrikt.

Om ni inte upprättat något bodelningsavtal så kan du vända dig till den tingsrätt som finns närmast dig och begära att en bodelningsförrättare utses för att hjälpa er med bodelningen. Det finns nämligen ingen sluttid för när en bodelning ska vara färdig. Det blir dock upp till dig att bevisa att ni aldrig gjorde någon bodelning, vilket kanske kan vara svårt såhär långt i efterhand om ni gått vidare på varsitt håll och gjorde en delning av all annan egendom förutom din mans företag och pensionssparande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2297)
2019-09-16 Kan vi återta bodelning som gjorts under äktenskapet?
2019-09-16 Mitt ex vill varken köpa eller sälja vårt fritidshus
2019-09-15 Ingår de saker som jag har köpt sedan min flytt i en eventuell bodelning?
2019-09-15 Fråga om bodelning och giftorättsgods respektive enskild egendom

Alla besvarade frågor (72873)