Kan jag kräva att min make inte bär mitt efternamn efter skilsmässan?

2017-12-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag är snart skild och min fd make tog mitt efternamn. Han vill inte ge det tillbaka. Jag har ett adligt namn som finns med i Riddarhuset förteckning adliga ätter. Har jag då rätt att kräva det tillbaka?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om namn finns i lagen om personnamn som gäller från juli i år.

I lagen finns bestämmelser om förlust av efternamn. Det finns situationer där en person kan förlora sitt efternamn. Detta gäller om personen har förvärvat ett efternamn som han eller hon inte har rätt till och detta leder till besvär för någon annan. Då kan en domstol besluta att namnet förloras om det inte finns särskilda skäl mot det (21 § personnamnslagen).

Som jag uppfattar din fråga tog din make ditt efternamn under äktenskapet. En make har rätt att byta sitt efternamn till den andra makens efternamn (12 § personnamnslagen). Därför har din fd make rätteligen förvärvat ditt efternamn. Då kan du dessvärre inte kräva tillbaka efternamnet.

Vidare fanns det i den gamla namnlagen en regel som gjorde att maken inte fick ge vidare efternamnet till ny maka. Denna regel har tagits bort i den nya namnlagen. Det finns därmed inte längre hinder mot att byta till ett efternamn som den andra maken har förvärvat genom ett tidigare äktenskap.

Information om vilka regler som gäller för namnbyten och hur man byter efternamn finns på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattningsvis får den make som tagit den andre makens efternamn behålla detta namn även efter skilsmässan. Efternamnet får behållas även om maken ingår nytt äktenskap. Dessutom kan efternamnet föras över på en eventuell ny make.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97555)