FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/12/2017

Kan jag kräva att min make inte bär mitt efternamn efter skilsmässan?

Hej, jag är snart skild och min fd make tog mitt efternamn. Han vill inte ge det tillbaka. Jag har ett adligt namn som finns med i Riddarhuset förteckning adliga ätter. Har jag då rätt att kräva det tillbaka?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om namn finns i lagen om personnamn som gäller från juli i år.

I lagen finns bestämmelser om förlust av efternamn. Det finns situationer där en person kan förlora sitt efternamn. Detta gäller om personen har förvärvat ett efternamn som han eller hon inte har rätt till och detta leder till besvär för någon annan. Då kan en domstol besluta att namnet förloras om det inte finns särskilda skäl mot det (21 § personnamnslagen).

Som jag uppfattar din fråga tog din make ditt efternamn under äktenskapet. En make har rätt att byta sitt efternamn till den andra makens efternamn (12 § personnamnslagen). Därför har din fd make rätteligen förvärvat ditt efternamn. Då kan du dessvärre inte kräva tillbaka efternamnet.

Vidare fanns det i den gamla namnlagen en regel som gjorde att maken inte fick ge vidare efternamnet till ny maka. Denna regel har tagits bort i den nya namnlagen. Det finns därmed inte längre hinder mot att byta till ett efternamn som den andra maken har förvärvat genom ett tidigare äktenskap.

Information om vilka regler som gäller för namnbyten och hur man byter efternamn finns på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattningsvis får den make som tagit den andre makens efternamn behålla detta namn även efter skilsmässan. Efternamnet får behållas även om maken ingår nytt äktenskap. Dessutom kan efternamnet föras över på en eventuell ny make.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta NermarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000