Kan jag kräva att min före detta fru byter efternamn?

2020-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejMin familj har ett mycket ovanligt efternamn. Jag har nu skilt mig och undrar om jag kan kräva att min ex fru byter tillbaka till sitt gamla efternamn (som hon hade innan hon gifte sig m mig) och inte längre använder sig av mitt och min familjs efternamn? Finns det något stöd från min sida att kunna kräva en sådan sak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i Lag (2016:1013) om personnamn. I lagens 12 § regleras rätten för en make att byta sitt efternamn till det som den andre maken har.

Lagen medger en enbart en möjlighet för någon att kräva att en annan person ska byta sitt efternamn, detta är om någon har förvärvat ett efternamn som hen inte har rätt till och detta leder till besvär för någon (se vidare 21 §). Detta lagrum kommer du emellertid inte att kunna använda dig av då din före detta fru förvärvade ditt efternamn i enlighet med lagens 12 §.

Du har dessvärre ingen rätt att kräva att din före detta fru ska ändra sitt efternamn utan hon är berättigad att behålla det om hon vill. Dessutom kan hon om hon gifter om sig föra över efternamnet till en eventuell ny make.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3590)
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre
2021-02-25 Amerikanskt medborgarskap och insemination

Alla besvarade frågor (89823)