Kan jag häva köpet eller få kompensation om säljaren är sen med leveransen?

Jag beställde en husbil med leverans februari/mars 2019. Beställningen gjorde jag i september 2018. Nu så fabriken att Fiat behövde säkerhetstesta förra stilen då man upptäckt ett fel, ny leveransvecka 18/19 med förbehåll. Kan jag kräva kompensation eller kan jag häva köpet

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköp

Jag utgår från att du beställt husbilen i egenskap av konsument, d.v.s. privat person, och inte genom företag eller liknande. Vid ett sådant köp som du har gjort gäller konsumentköplagen (KköpL) (KköpL 1 §). Lagen innehåller bl.a. regler om vad du som konsument har rätt till när företaget är sen med leveransen.

Förmånligare avtalsvillkor gäller

Det kan vara bra att nämna att först och främst gäller de villkor som står i köpeavtalet mellan dig och företaget. Konsumentköplagen fungerar som ett sorts grundskydd för dig som konsument. Detta innebär att villkor i köpeavtal som i jämförelse med lagen är till nackdel för dig gäller inte, utan då gäller istället lagens bestämmelser (KköpL 3 §). Jag kommer nedan att beskriva lagens regler, om köpeavtalet anger något annat som är till större förmån för dig som konsument gäller det istället. Jag råder dig därför att se över ditt avtal med företaget i första hand, t.ex. vad du har rätt till om företaget är sena med leveransen.

Dröjsmål

Eftersom husbilen inte har avlämnats till dig i tid, d.v.s. tiden enligt köpeavtalet, och detta inte beror på något på dig som köpare, så anses företaget ha hamnat i dröjsmål (KköpL 9 §, KköpL 6 §).

Hålla inne betalning

När företaget hamnat i dröjsmål kan du som konsument först och främst hålla inne betalningen (KköpL 11 §).

Kompensation i form av skadestånd

Vad gäller kompensation från företaget p.g.a. dröjsmålet ges detta i form av skadestånd (om inte ersättning kan ges på annat sätt enligt köpeavtalet). Du har rätt till ersättning för den skada du lider genom företagets dröjsmål (KköpL 14 §). Skadeståndet kan omfatta ersättning för utgifter, inkomstförlust eller annan förlust på grund av dröjsmålet (med detta avses bl.a. kostnader som blivit onyttiga, t.ex. förskottsbetald bilfärja som inte kan nyttjas eller liknande) (KköpL 32 §). För att du ska få skadestånd måste du kunna visa på vilka förluster du lidit till följd av att du inte fått din husbil i tid. Ansökan om skadestånd sker genom en stämningsansökan till tingsrätten.

Om företaget kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dess kontroll som det skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder det inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, kan de undgå skyldigheten att betala skadestånd till dig (KköpL 14 §). Det ställs alltså ett ganska högt krav på företaget för att de ska kunna undgå skadeståndsskyldigheten.

Beror dröjsmålet på någon annan än företaget, t.ex. någon underleverantör eller liknande, är företaget fria från skadeståndsskyldighet om denne underleverantör kan visa att dröjsmålet även var utanför dennes kontroll (KköpL 14 § andra stycket).

Men som sagt, kolla först igenom ditt köpeavtal om det finns något villkor om ersättning vid dröjsmål i avtalet. Om det gör det blir det inte fråga om skadestånd, utan då får du kompensation med grunden i avtalet i stället för lagens bestämmelser.


Häva köpet

Det kan vara något krångligare att häva köpet. Som utgångspunkt kan du häva köpet om

företagets dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig, du före köpet meddelade företaget att avlämnandet av husbilen måste ske senast en viss dag som villkor för att köpet ska ske, eller om företaget meddelar att de inte kommer att leverera husbilen (KköpL 13 §).

"Väsentlig betydelse" är ett ganska högt ställt krav, och det ligger på dig som köpare att bevisa att företagets dröjsmål har varit av väsentlig betydelse för dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Moa KryhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo