FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/10/2022

Kan jag ha fotboja utan någon fast adress?

Är bostadslös för tillfället, bor hos bekanta runt om. Kan jag ha fotboja fast jag inte har nån fast folkbokföringsadress? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga om ifall man kan ha fotboja fastän man inte har någon fast adress/folkbokföringsadress, kommer jag främst använda mig av lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖVL).

En person som döms till högst sex månaders fängelse kan få möjlighet att avtjäna sitt straff genom fotboja, även kallat intensivövervakning med elektronisk kontroll. 

Vad krävs det för att få fotboja?

För att få fotboja krävs det i regel:

  • Någon form av sysselsättning, det vill säga arbete, utbildning eller övrig sysselsättning som exempelvis sysselsättning likt samhällstjänst.
  • Godkänd bostad
  • Att övriga myndiga i bostaden ger sitt samtycke.

Övrigt som krävs för att få fotboja är exempelvis att man inte dricker alkohol eller använder droger (4 § IÖVL).

Vad innebär det att ha fotboja?

Att ha fotboja innebär att den dömde avtjänar sitt straff i sin bostad övervakning genom fotbojan och får inte vistas utanför bostaden förutom vid bestämda tider eller för bestämda ändamål (3 § IÖVL).

Sammanfattning och råd

Med ovan i åtanke, kan det möjligtvis vara svårt för dig att få ansökan om fotboja godkänd. Detta eftersom fotboja i praktiken innebär att personen med sådan, har ett utegångsförbud i sin bostad och utan någon stadigvarande bostad är detta svårt att genomföra.

Men, enligt min tolkning, om du stadigvarande bor hos bekanta och de godkänner att du bor med dem när du har fotboja, skulle det kunna vara en möjlighet.

Dock kan jag inte svara definitivt på din fråga, eftersom Kriminalvården gör en specifik bedömning i varje enskilt fall, så jag talar bara utifrån de allmänna kraven och förutsättningarna.

Men om du har blivit dömd till ett fängelsestraff som är sex månader eller mindre, domen har vunnit laga kraft och du är intresserad av att avtjäna ditt straff med fotboja, skulle jag rekommendera dig att kontakta Kriminalvården så snart som möjligt, för att isåfall skicka in en skriftlig begäran om fotboja som Kriminalvården sedan ska pröva.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. 

Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo