Kan jag göra mitt halvsyskon arvlöst?

2019-05-13 i Testamente
FRÅGA
Hej jag är barnlös med ett helsyskon och ett halvsyskon. Kan jag göra mitt halvsyskon arvlös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt finns en förhållandevis stor rätt att bestämma vem ens kvarlåtenskap ska tillfalla. Om du skriver ett testamente kan du således välja vem din kvarlåtenskap ska tillfalla; i ditt fall skulle det kunna innebära att all kvarlåtenskap ska tillfalla ditt syskon (varvid ditt halvsyskon inte får något). Den enda som inte kan göras helt arvlös är bröstarvinge, dvs barn till den avlidne. Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilken är hälften av arvslotten (jfr 7 kap. 1 § ärvdabalken).

I ditt fall rör det sig om att du vill göra ditt halvsyskon arvlöst, vilket inte är några problem. Eftersom du inte har några barn kan du fördela din kvarlåtenskap som du vill, med hjälp av ett testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93218)