Kan jag göra mina barn arvlösa?

2017-12-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min man är 72 år & har 2 barn och jag 48 år & 3 barn - Inga gemensamma barn, vi är gifta. Jag hade ett hus när vi gifte oss för 6 år sedan. Vilket typ av avtal bör man teckna så att jag skyddar mig OM min man dör före mig. Vi vill inte att våra barn skall få något ting. Även ett avtal som skyddar honom om jag dör först. Vad finns det för möjligheter att skydda eventuella överskott i dödsboet? Min man är 72 år & har 2 barn och jag 48 år & 3 barn - Inga gemensamma barn, vi är gifta. Jag hade ett hus när vi gifte oss för 6 år sedan. Vilket typ av avtal bör man teckna så att jag skyddar mig OM min man dör före mig. Vi vill inte att våra barn skall få något ting. Även ett avtal som skyddar honom om jag dör först. Vad finns det för möjligheter att skydda eventuella överskott i dödsboet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid dödsfall mellan makar ska det inledningsvis göra en bodelning (23 kap. 1 § ÄB). Det som sedan kvarstår efter bodelningen, även kallad kvarlåtenskap, kan du fritt förfoga över. Om du vill att din make ska ärva all din kvarlåtenskap kan det vara fördelaktigt att ni båda upprättar ett testamente (se formkrav för testamente 10 kap. 1 § ÄB) Ett inbördes testamente innebär att den efterlevande maken ska ärva allt. Dock finns det begränsningar till ett sådant testamente om testatorn exempelvis har barn till.

Dina barn är bröstarvingar och tillhör därför den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge har de rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om du exempelvis har en förmögenhet på 1 000 000 kr, har dina barn som huvudregel rätt till hälften av detta belopp alltså 500 000kr. För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott krävs det att bröstarvingen påkallar jämkning (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Om bröstarvingarna inte påkallar jämkning inom sex månader från att den har delgivits testamentet blir testamentet gällande trots att det kränker laglotten (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Testamentet anses vara delgivet som huvudregeln när testamentshandlingen har överlämnats till arvingarna. Delgivning behövs dock inte göras för en arvinge som har godkänt testamentet (14 kap. 4 § ÄB)

Slutsats
Sammanfattningsvis kan ni upprätta ett inbördes testamente som innebär att den efterlevande maken ska ärva allt och att arvet inteska tillfalla barnen. Men om barnen påkallar jämkning av testamentet har de rätt till sin laglott. Det är värt att anmärka att jämkning av testamente gäller endast för den som har begärt det. Det innebär att om endast ett av dina barn påkallar jämkning har dina två andra barn inte rätt till sin laglott (förutsatt att de inte också påkallar jämkning). Om dina barn påkallar jämkning kan de få ut sin laglott direkt på grund av de inte är era gemensamma barn (7 kap. 3 § andra stycket ÄB)

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97613)