Kan jag genom testamente göra min förälder arvslös?

Kan jag i mitt testamente göra min mamma arvslös? Jag har inga barn o lever ensam

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

I mitt svar till dig kommer jag kort redogöra för de mest relevanta bestämmelserna om arv och besvara din frågeställning.

Svensk rätt - den skyddade arvsrätten för bröstarvingar i första arvsklassen

I svensk rätt är det inte möjligt att göra sina bröstarvingar (barn) arvslösa genom testamente, däremot kan man upprätta ett testamente där bröstarvingarnas arvslott inskränks. De har i sådana fall rätt att begära sin laglott som då är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det har att göra med lagstiftaren ansett att barnen till arvingen ska få ärva en viss del av sin förälder.

Arvsrätten för arvlåtarens föräldrar i den andra arvsklassen

Denna bestämmelse gäller däremot inte föräldrar till arvlåtaren - dessa ingår i den andra arvsklassen (2 kap. 2 § första stycket ÄB), medan bröstarvingar ingår i första arvsklassen och har ett starkare skydd (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Viktigt att upprätta ett testamente

För att din föräldrar inte ska få ta del av din kvarlåtenskap vid bortgång krävs att du upprättats ett testamente - där det tydligt framgår hur du vill fördela din kvarlåtenskap. Ett testamente måste alltså uppfylla vissa formkrav för att det ska vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB).

Det är viktigt att testamentet blir juridiskt korrekt och gällande och att det i testamentet inte ska finnas utrymme för olika tolkningar som kan ge upphov till oenighet om vem som ska ärva vad efter dig. Om det är som så att du inte vill utse någon eller några personer som ska ärva, kommer kvarlåtenskapen efter dig tillfalla den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Rekommendation

Jag skulle rekommendera dig, för att få en så bra och uttömmande utformning av ditt testamente; så att det blir som du har tänkt dig, att du tar tar hjälp av en jurist som är specialiserad på familjerätt så att ditt testamente blir som du önskat er och även juridiskt korrekt.

Om du behöver hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka direkt här: http://lawline.se/boka

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning