Kan jag genom testamente förordna vilken egendom särkullbarnen ska få och vilken som ska tillfalla min make?

2020-06-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag är gift med en man sedan några år tillbaka men har två barn sedan ett tidigare äktenskap. Vår önskan är att min man ska kunna bo kvar i huset om jag går bort. Hur fungerar det med särkullbarn? Kan man skriva det i ett testamente att man vill det eller har dom rätt att få sin del direkt. Kan man skriva att deras del av tex aktier o fonder och pengar på konton kan de få del av men delen i huset får dom vänta på tills min man säljer alt går bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga berör både särkullbarns arvsrätt och testamente. Jag reder ut vad som gäller för dessa bägge i tur och ordning.

Laglotten
När en person avlider och efterlämnar både särkullbarn och efterlevande make är det som du nämner så att särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1-2 §§ Ärvdabalken). Den minsta garanterade delen som alla bröstarvingar (dvs. barn eller avlidna barns barn) har rätt till kallas laglott och beräknas som kvarlåtenskapen delat på antalet arvingar delat på två. Om en person dör och efterlämnar en miljon kr och fyra barn är alltså laglotten 1 000 000 / 4 / 2 = 125 000 kr. Det kan beskrivas som att den dödes halva kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan bröstarvingarna. Det innebär i sin tur också att den andra halvan av kvarlåtenskapen, den som inte utgör barnens laglott, den får arvlåtaren (dvs. föräldern) disponera som den vill genom gåvor, testamenten och dyl.

Testamente
Undantaget bröstarvingarnas laglott får alltså en arvlåtare helt fritt själv välja hur pengar och egendom ska fördelas. Det innebär i ditt fall att du genom testamente som du föreslår kan förordna så att din andel i huset ska tillfalla din make och att dina särkullbarn ska få ut sin laglott i form av aktier, fonder och pengar. Det är för den sakens skull viktigt att aktierna, fonderna och pengarna räcker till för att täcka laglottens storlek, dvs. de måste vara lika mycket värda som den andel av huset som du äger. I ett äktenskap ägs förstås som utgångspunkt gemensamma tillgångar av bägge makar till lika stor del, om inget annat sägs i äktenskapsförord eller dyl. Är huset värt 1 miljon och du äger hälften, måste du alltså äga aktier, fonder och pengar motsvarande en halv miljon för att dessa ska kunna täcka bröstarvingarnas laglott.

Detta kan dock också kompletteras av om din make har ytterligare tillgångar utöver hans andel i huset. Om du skulle gå bort först är det nämligen så att han vid den bodelning som då kommer göras har rätt att välja vilken egendom han vill få på sin lott. Han kan alltså välja att få huset på sin lott i utbyte mot att aktier, fonder, bilar, mm flyttas över på din lott (11 kap. 8 & 10 §§ Äktenskapsbalken)

Särkullbarns möjlighet till arvsavstående
Sen är det också så att särkullbarn har en möjlighet att avstå sitt arv till dess den efterlevande maken går bort. Det du också kan göra är alltså att prata med dina barn och förklara din önskan. För deras del kan då vara viktigt att få veta att syftet inte är att deras arv ska minskas, utan att de får ut det senare helt enkelt (3 kap. 9 § Ärvdabalken).

Hoppas det var svar på din fråga. Vill du ha hjälp med upprättande av testamente kan du boka tid med någon av våra jurister. Det gör du på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?