Kan jag ge min fru en gåva för att säkerställa hennes ekonomi när jag går bort?

2019-01-31 i Testamente
FRÅGA
Vi makar är 76 år och har två särkullbarn på min sida och ett särkullsbarn på min hustrus sida samt ett gemensamt barn. Jag har ett sparkapital på cirka 700.000. Min hustru saknar eget sparkapital.Om jag avlider före min hustru och mina särkullbarn väljer att ta ut sin laglott hamnar min hustru i en mycket svår situation vad gäller boende och ekonomi. Värdet av vårt hus (efter justering av låneskuld) är cirka 2 miljoner.Fråga: kan jag föra över 500.000 av mitt sparkapital till min hustru och göra det till hennes enskilda egendom? Behövs i så fall bevittnat gåvobrev?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Reglerna om arvsrätt finner du i ärvadabalken (1958:637).

Utgångspunkten inom den svenska rätten är att man får göra precis vad man vill med sin egen egendom. Dock har bröstarvingar (barn i rakt nerstigande ledd) alltid rätt till sin laglott. Laglotten är en kvotdel som motsvarar minst hälften av ens förälders kvarlåtenskap, 7:1 ärvdabalken. Regeln om laglott innebär att föräldrar inte kan göra sina barn arvslösa och därför blir gåvor som påverkar arvingarnas laglott ogiltiga.

För att den kvarlevande maken inte ska hämna i en allt för svår ekonomisk situation vid ett arvsskifte finns det en regel i 3:1 ärvdabalken som säkerställer den kvarlevande maken ett visst belopp. Den kvarlevande maken har alltid rätt att få ut fyra prisbasbelopp (186.000 kr) så långt kvarlåtenskapen räcker trots att särkullbarnens har ett anspråk.

Svar på din fråga
Dina två barn ska dela på hälften av din kvarlåtenskap genom laglottsregeln. Den andra halvan får du testamentera till vem du vill. Ett vanligt exempel är att testamentera fastigheten till sina barn med förbehållet att den kvarlevande maken får bo kvar gratis under resten av sitt liv.

Jag kan inte ge ett definitivt svar på din fråga om gåvan till din fru är giltig eller inte. Men förutsatt att gåvan inte påverkar dina barns laglott kommer gåvan att vara giltig. Till skillnad från ett testamente kräver ett gåvobrev inga vittnen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2142)
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare
2019-05-20 Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?
2019-05-20 Vilka argument finns det för att ej Successionsrätten ej skall gälla ?

Alla besvarade frågor (69223)