FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/11/2019

Kan jag gå till domstol för att få tillbaka vårdnaden över mitt barn?

Hej!

Vi fick barn nu för 5 månader sedan och vi har satt hela vårdnaden på mamman av ekonomiska skäl. Min fråga är nu, om vi skulle skiljas i framtiden skulle jag då kunna ta tillbaka min del av vårdnaden via domstol om det nu skulle gå så långt?

Vi bor tillsammans men är skriven på min lägenhet som jag hyr ut i andrahand.

Tack för svar,

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som vi kommer behöva titta i för att finna svaret på din fråga är föräldrabalken (FB).

Utgångspunkten i vårdnadsfrågor är att det alltid går att ändra på vem eller vilka som har rätt till vårdnaden över ett barn. Anledningen till utgångspunkten är för att omständigheter förändras och barnets bästa alltid är det som är avgörande för vårdnaden (6 kap. 2a§ FB). Det gör att i vissa fall där omständigheterna förändras av olika anledningar kan vårdnaden behöva ändras för att kunna tillgodose barnets bästa.

Kan du ta tillbaka vårdnaden genom att gå till domstol?

Du som förälder har rätt till att gå till domstolen om du vill få tillbaka din del av vårdnaden. Frågor om ändring i vården skall alltid prövas om en av föräldrarna eller båda väcker denna talan (6 kap. 5§ 3 stycket FB). Du kan på så sätt väcka talan om att du vill ha din del till vårdnaden över ditt barn i domstolen, vanligtvis tingsrätten.

Domstolen skall på din talan besluta om vårdnaden skall ges gemensamt till er båda eller om de endast anser att vårdnaden borde gå till någon av er (6 kap. 5§ 1 stycket FB).

Vid denna bedömning skall domstolen ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2a§ FB). De skall även ta hänsyn till er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, och om ni vill ha gemensam vårdnad eller inte (6 kap. 5§ 2 stycket FB). Ifall ingen av er anser att ni vill ha gemensam vårdnad får inte rätten besluta om gemensam vårdnad, detta gäller dock inte om endast en av er inte vill ha gemensam vårdnad.

Andra möjligheter än domstol:

Det finns även en annan möjlighet att få tillbaka din del av vårdnaden över ditt barn. Skulle du och mamman till barnet skriva ett skriftligt avtal om att ni skall ha gemensam vårdnad och om kommunens socialnämnd godkänner avtalet så kommer vårdnaden bli gemensam (6 kap. 6§ 1 stycket FB).

En ändring från en ensam vårdnadshavare till gemensam vårdnad skall som utgångspunkt alltid beviljas av den kommunala socialnämnden. Det enda undantaget från den nyss nämnda utgångspunkten är om det är uppenbart att den gemensamma vårdnaden är oförenligt med barnets bästa (6 kap. 6§ 2 stycket FB).

Har du möjligheten att skriva ett avtal om vårdnaden med mamman till ditt barn vid en eventuell skilsmässa, rekommenderar jag dig starkt att göra detta. Just för att det är en lättsam process jämfört med att gå till domstol, och där utgångspunkten är att den kommunala socialnämnden beviljar ert avtal.

Jag hoppas nu att du känner att jag har kunnat besvara din fråga och att du finner mer klarhet i din situation. Tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen om du har några fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”