Kan jag få mina pengar tillbaka efter utpressning?

FRÅGA
Hej.Jag har blivit utpressade att betala en person 150.000 kronor. Detta är polisanmält och rubricerat som just utpressning.Efter utpressningen sa denna person att han skulle betala tillbaka pengarna till mig, det var alltså innan polisanmälan gjorts. Denne har ej betalat. Som sagt är det polisanmält och min fråga är finns det någon chans att domstolen kan döma att han ska betala mina pengar tillbaka? Att han tilldöms att betala mig 150.000?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill först säga att jag beklagar din situation.

Om det är så att personen som har utsatt dig för utpressning också döms för brottet, dvs. för brott enligt 9 kap. 4 § brottsbalken är det enligt praxis (tidigare fall på området) så att du med stor sannolikhet kommer få någon form av skadestånd / ersättning för att du blivit utsatt för brottet. Det finns alltså chans att domstolen kommer utdöma ersättning till dig, men denna ersättning är inte de pengar som du blivit av med.

Regler kring sådan ersättning, dvs. ersättning till följd av brott finns med i brottsskadelagen. Ersättningen betalas ut av staten (1 § brottsskadelagen) och kan erhållas för personskador och kränkning. Den ersättning som du som drabbad av utpressning kan få är s.k. kränkningsersättning (5 § brottsskadelagen) då utpressning har bedömts utgöra en kränkning av en persons frid. Kränkningen måste dock uppfylla vissa kriterier, bland annat tas hänsyn till hur allvarlig kränkningen var, och därför är ersättningen olika från fall till fall.

Kort sagt så är det möjligt att du, om personen döms, får en ersättning. Denna betalas av staten. Det är inte de pengar du faktiskt blivit av med.

Jag vill dock också säga att eftersom du beskriver hur personen sagt att han ska betala tillbaka pengarna till dig så kan du möjligtvis ansöka hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande. Detta görs i regel då någon lånat ut pengar till någon annan och denna inte betalar vid avtalad tid, vilket skiljer sig en del från din situation. Kronofogdemyndigheten kommer då skicka ett brev till den som är skyldig dig pengar och uppmana personen att betala. Personen kan då välja att antingen betala skulden eller bestrida den, om personen väljer att bestrida skulden så blir du informerad om det. Kronofogden kommer inte fortsätta kräva personen på pengar om denne vägrar, då kan istället en sista utväg vara att stämma personen i tingsrätten.

För att stämma personen på pengarna i tingsrätten ska en stämningsansökan skickas in till tingsrätten i orten där personen du stämmer är folkbokförd. Notera dock att det inte är gratis att varken ansöka om ett betalningsföreläggande eller stämma personen i tingsrätten. Jag tar dock upp möjligheterna då du skriver att personen sagt att han skulle betala tillbaka pengarna till dig, och att man då kanske kan se det som ett lån snarare än ett brott om han inte döms och då agera utifrån den situationen istället.

Sammanfattning

Om personen döms för brottet utpressning är det sannolikt att du kommer få en sorts ersättning för den kränkning brottet utgjort. Ersättningen kommer betalas av staten och baseras på hur allvarlig kränkningen bedöms vara. Det är alltså inte så att du kommer få tillbaka de pengar som personen utpressat dig på.

Skulle personen inte dömas skulle du kunna ansöka hos kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande och om personen ändå inte betalar, stämma honom i tingsrätten. Detta ser jag som en möjlighet då personen sagt att han ska betala tillbaka pengarna till dig. Att göra något sådant är dock inte gratis utan kostar pengar för dig som vill ansöka / stämma.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (391)
2020-09-30 Lurad att ta ut mobiler på mitt eget namn, vad är det för straff?
2020-09-30 Vad säger gambiansk lag om bedrägeri?
2020-09-27 Jag har blivit utsatt för bedrägeri, vad gör jag nu?
2020-09-25 Att ljuga på en arbetsintervju

Alla besvarade frågor (84692)