FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/04/2022

Kan jag få ett straff om jag begår brott när jag är under 15 år?

Jag är 13 år och har snattat för ca 1000kr. Vad kan hända om jag erkänner. Dom vill att jag swishar dom istället för att dom ska polisanmäla. Vad blir maxböter?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB).

Snatteri

Snatteri heter numera enligt lagtexten ringa stöld och regleras i 8 kap. 2 § BrB. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden ligger på 1250 kr, vilket gör att det brott du begått är att betrakta som ringa stöld. Normalt är straffskalan för ringa stöld böter eller fängelse i högst sex månader, men hamnar allt som oftast på böter.

Straffmyndighet

Du är dock inte straffmyndig. Enligt 1 kap. 6 § BrB får någon som begår brott innan denne fyllt 15 år inte dömas till påföljd. Detta innebär i praktiken att oavsett om du erkänner brottet eller inte kommer det inte utdömas någon påföljd, det vill säga, inga böter.

Vad händer då om du erkänner?

Väljer du att erkänna brottet, kommer dina föräldrar att kontaktas och förmodligen kontaktas även socialtjänsten. Det socialtjänsten gör är att erbjuda stödsamtal för att försöka leda dig till att inte begå liknande brott igen.

Sammanfattning

Med tanke på att du är under 15 år kan inga böter dömas ut. Det värsta som händer om du erkänner är att dina föräldrar och socialen kontaktas, men något straff kommer du inte få utöver det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo