Kan jag få ett domstolsbeslut på att jag ska få bo kvar ensam i bostaden under betänketiden?

2019-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min man har ansökt om skilsmässa (tingsrätten har delgivit och vi har nu betänketid). Vi bor i en hyresrätt där vi båda står på kontraktet. Min man har varit anställd utomlands (och arbetat utomlands) under hela förra året. Just nu är han hemma under 9 månader men på hans nya anställningskontrakt så ska han börja arbeta utomlands igen fr.o.m. årsskiftet. Vi har ett gemensamt barn i lågstadiet som jag har huvudansvaret för i veckorna. Jag vill gärna undersöka möjligheten att bo kvar (ensam) i vår hyresrätt då det dels är jag som kommer ha fortsatt huvudansvar för sonen pga makens utomlandsarbete och även då bostaden ligger väldigt nära sonens skola. Hur gör jag för att få möjlighet till ett sådant beslut (såväl under betänketiden) såväl som ett beslut när jag begär skilsmässa efter betänketiden? Jag har papper som styrker min makes utomlandsarbete/vistelse såväl bakåt såväl som framåt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns några möjligheter att du ensam kan ta över hyreskontraktet och bo i lägenheten tillsammans med din son fram till dess att betänketiden gått ut, men även efter att skilsmässan gått igenom. I mitt svar kommer jag först att redogöra lite för hur möjligheterna att ensam få stå kvar på hyreskontraktet ser ut. Därefter kommer jag att gå in på vilka bestämmelser som finns avseende bostaden vid en skilsmässa och hur domstolen kan fatta tillfälliga beslut som gäller under betänketiden. Slutligen kommer jag kort redogöra för domstolens möjligheter att fatta tillfälliga beslut om vårdnad.

En make kan ta över gemensam hyresrätt

De bestämmelser som reglerar hyresförhållandet mellan dig och din man som hyresgäster och er hyresvärd hittar du i Jordabalkens (JB) 12 kapitel. Som utgångspunkt är det inte möjligt att överta en hyresrätt från någon annan utan hyresvärdens samtycke (JB 12:32). Undantag görs dock om en hyresrätt innehas som en gemensam bostad för två makar och den ene fått bostaden genom bodelning eller arv (JB 12:33). Vad som klassas som en gemensam bostad kommer jag att gå mer in på under nästa rubrik. Det är alltså fullt möjligt för dig att i framtiden ensam stå på hyreskontraktet, utan att behöva ha hyresvärdens samtycke till detta. En förutsättning är förstås att du kan betala hyran och leva upp till de villkor som finns i hyresförhållandet även i fortsättningen.

Tillfälligt beslut om bostaden

De regler som behandlar äktenskapet och skilsmässor finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När två makar skiljer sig så måste alltid en bodelning göras (ÄktB 9:1). Genom bodelningen så fördelar ni allt giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 10:1 och 7:1-2). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om du eller din make fått något i arv, gåva eller genom testamente av någon med förbehåll om att det ska vara er enskilda egendom. En av de saker som normalt ska delas, om den inte är enskild egendom, är den gemensamma bostaden. Hyresrätten ni bott i tillsammans ska ses som er gemensamma bostad, under förutsättning att den använts huvudsakligen som ert gemensamma hem (ÄktB 7:4).

Det finns en speciell bestämmelse bland bodelningsreglerna som innebär att den make som har störst behov av bostaden har rätt att överta den i den kommande bodelningen (ÄktB 11:8). För att avgöra vem som har störst behov av bostaden har den make som har det huvudsakliga ansvaret för barnen ofta en stor fördel. Domstolen tittar också på vem av makarna som skulle ha svårast att hitta en ny, lämplig bostad. Domstolen skulle därför kunna besluta att du ska få bo kvar i hyresrätten, om du bedöms behöva den bäst (ÄktB 14:5).

Vanligtvis görs dock en bodelning efter betänketiden, när skilsmässan beviljats. Eftersom det kan ha uppstått konflikter mellan makarna som gör det omöjligt för dem att bo tillsammans under denna tid så har domstolen möjlighet att meddela ett så kallat interimistiska beslut, det vill säga beslut som endast är tillfälliga (ÄktB 14:7). Du kan alltså vända dig till domstolen och begära att ett interimistiskt beslut meddelas som säger att du har rätt att bo i bostaden under betänketiden. Domstolen kan då genom ett interimistiskt beslut bevilja dig kvarsittningsrätt, vilket innebär att du får bo kvar i hyreslägenheten under betänketiden och din man måste flytta. Din mans resande i jobbet kan vara ett framgångsrikt argument som stöder varför du ska ges rätten att bo kvar. Om han inte ska vara bortrest under betänketiden kan det kanske bli en större utmaning, men du kan givetvis fortfarande hävda att du har det huvudsakliga ansvaret för vårdnaden om din son.

Ett interimistiskt beslut om att du ska få bo kvar i bostaden gäller fram till dess att en bodelning genomförs. Vanligtvis brukar en bodelning göras när domstolen beviljat skilsmässan efter betänketiden, men det är också möjligt för dig eller din make att begära bodelning tidigare (ÄktB 9:4). Detta skulle alltså innebära att det interimistiska beslutets giltighetstid kortas.

Domstolens möjligheter att besluta om vårdnad

Om du och din man har svårt att komma överens avseende vårdnaden om er son så kan du begära att domstolen meddelar ett interimistiskt beslut även om vårdnaden, som ska gälla under betänketiden (ÄktB 14:7 och Föräldrabalken 6:20). Domstolen kan även fatta ett tillfälligt beslut om vilken förälder er son ska bo hos fram tills ett slutligt beslut fattas i vårdnadsfrågan.

Sammanfattning och hur du går vidare

I lagregleringen om äktenskap och skilsmässa finns en regel om att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att ta över den efter en skilsmässa. Detta gäller även hyresrätter. Den här typen av beslut fattas oftast i samband med bodelningen, vilken vanligtvis genomförs när skilsmässan beviljats av domstolen. Domstolen kan dock även meddela interimistiska, det vill säga tillfälliga, beslut som gäller fram tills bodelningen genomförs.

Det enda du behöver göra är att framställa ett yrkande om att domstolen meddelar ett beslut om att du ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att ni genomför en bodelning efter betänketiden löpt ut och ni beviljats er skilsmässa. Till grund för detta kan du anföra att du har det huvudsakliga vårdnadsansvaret för sin din son och därför har det största behovet av lägenheten. Du behöver inte stämma igen, utan detta sker inom ramen för samma mål. Det innebär att du inte behöver betala någon avgift för att få ett sådant här beslut. Efter att din begäran kommit in till domstolen kommer du och din man att kallas till förhandling och så kommer du att få anföra sina skäl till varför du ska få kvarsittningsrätt, och han kommer få anföra sina skäl till varför han inte anser att det är rätt – om det nu är hans inställning. När betänketiden gått ut kan du framställa ett yrkande om att du vill få bostaden på din lott i bodelningen och lägga fram samma typ av argumentation om du nått framgång med den.

Med detta sagt vill jag även nämna att det finns full frihet för dig och din man att komma överens i den här typen av frågor. Jag förstår att det kanske inte är så enkelt och att du därför behöver stöd från domstolen, men jag rekommenderar ändå att du först försöker prata med din man om detta och lösa konflikten på egen hand, om ni inte redan gjort det såklart.

Eftersom du valt telefonuppföljning till den här frågan kommer jag att ringa dig imorgon tisdag 30 april klockan 10:00. Om tiden inte passar och du hellre vill att jag ringer någon annan tid får du gärna höra av dig till natalie.accord@lawline.se så löser vi det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (816)
2019-09-16 Jag har ärvt ett hus från mina föräldrar och ska skilja mig, behöver jag köpa ut min ex-man?
2019-09-12 Vart ansöker jag om äktenskapsskillnad?
2019-09-02 Vilken skilsmässoblankett ska fyllas i när makarna är överens om att skiljas men den ena maken inte har någon möjlighet att bidra med sin underskrift?
2019-08-31 Jämkning av bodelning, kortvarigt äktenskap?

Alla besvarade frågor (72930)